Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Kaip elgtis vadui?

 

Realiai įvykęs incidentas, apie kurį pasakojama pavyzdyje žemiau, labai aiškiai parodo, koks sudėtingas vaidmuo tenka vadui. Tarptautinės operacijos įkarštyje vado uždavinys - užtikrinti, kad kariai didžiausią dėmesį skirtų artimiausioms užduotims vykdyti. Tarptautinei operacijai pasibaigus, vado vaidmuo pasikeičia, tada jis turi sudaryti sąlygas kariams atgauti fizines ir psichologines jėgas.

 

Nepavėluoti vadovybės veiksmai


„Mano vadovaujama jūrų pėstininkų kuopa iki tol dalyvavo vos keliuose susišaudymuose su priešininku ir, mano galva, kariai manė, kad yra gerai apmokyti, fiziškai tvirti ir budrūs, kad tikras mūšis nebus jiems sunkesnis nei pratybos namuose. Tačiau kai jie ištrūko iš pasalos, kariams tapo aišku, kad dabar jie turi kautis dėl išlikimo. Jie susidūrė su mirtimi ir naikinimu, kai kuriems stebuklingai pavyko ištrūkti iš mirties gniaužtų. Tai buvo ryškus posūkio taškas, tą akimirką iš paprastų jūros pėstininkų jie virto tikrais kovotojais. Vieniems trūko žodžių tinkamai išreikšti savo mintis, kiti tebebuvo ištikti šoko ir elgėsi iracionaliai. Kuopa patyrė nemažą stresą.
Aš nieko „nevyniojau į vatą". Mes turėjome įvykdyti užduotį, sužeistiesiems reikėjo skubiai suteikti pagalbą, vyrai laukė nurodymų. Aš nerodžiau jokių sentimentų, laikiausi griežtai ir dalykiškai ir sulaukiau tokios reakcijos, kokios man reikėjo. Kariai pakluso mano įsakymams ir pasiruošė padėti savo kolegoms. Jie taip įprato patys daryti tai, ką reikia, kad po dešimties dienų patruliavimo iki pat tos akimirkos, kai sustojome pailsėti, aš beveik neturėjau darbo.
Kai sustojome, praėjus maždaug valandai, aš apėjau savo būrius, juos apėjo ir mano vadai bei viršila. Daugelis vyrų tvarkėsi, vieni valė ir užtaisinėjo ginklus, kiti paskubomis užkandžiavo ar miegojo. Tolesni įsakymai dar nebuvo atėję ir nebuvo prasmės duoti kitą užduotį, kuri, žinoma, būtų padėjusi susitelkti į vieną aiškesnį tikslą, o to tikrai reikėjo. Visiems buvo aišku, kad mes grįžtame ten, iš kur ką tik atėjome. Vyrai kovojo su stresu, juokavo, kalbėjosi, prisiminė, ką jiems teko išgyventi. Kai kurie iš jų nukovė priešininką mažiau nei iš trijų metrų atstumo ir dabar juos apniko įvairios mintys. Keliems vyrams stebuklingu būdu pavyko išsigelbėti. Aš tiesiog skatinau juos išsikalbėti, nusiraminti, džiaugtis, kad jiems, ko gero, pavyko išlipti sausiems iš balos ir, kas svarbiausia, išgelbėti savo bičiulius. Iš tikrųjų jiems nereikėjo padėti įveikti streso, jie tai darė patys, mes (vadovybė) tik stengėmės, kad jie atgautų ryžtą, atsikratytų beprasmybės jausmo, užtikrinome, kad viskas, ką jie darė ir ką dabar jaučia, yra normalu...
Aš negaliu pasiūlyti jums stebuklingų vaistų, aš tik galiu pasakyti, kad labai svarbu pasikalbėti su kitais vadais.


Karinių vienetų vadų apklausa


Vado pasakojimas rodo, kad karinio vieneto kariai reagavo į situaciją skirtingai. Kaip pavyks įveikti stresą, labai priklauso nuo žmogaus individualių savybių. Jei streso įveikimo būdai padeda žmogui ir nėra destruktyvūs, jam reikia pasirinkti labiausiai tinkantį būdą. Darniame kariniame vienete dažnai savaime vyrauja sveika atmosfera, kuri padeda tai padaryti. Tokiame kolektyve stresą įveikti padeda humoras, tvirta draugystė ir karių pasakojamos istorijos, parodančios, kad jų kolegoms pasireiškiančios reakcijos yra visiškai normalios.

 

Daugelis karinių vienetų turi savo tradicijas, kurios padeda kariams persiorientuoti nuo gyvenimo namuose į karinę tarnybą ir vėl įsijungti į gyvenimą namuose. Kartais vadams net neprireikia aktyviai dalyvauti šiame procese. Istorija, papasakota pavyzdyje, rodo, kad vadas gali stebėti natūralų šių procesų vyksmą kariniame vienete. Jei šis vyksmas neduotų reikiamo rezultato, vadui tektų įsikišti. Vadas įvertina, kaip sekasi vieneto kariams, ir sukuria tinkamą mikroklimatą, kad kariai sėkmingai įveiktų stresą.

 

Vado dalyvavimas teikiant kariams psichologinę paramą gali būti dvejopas - oficialus ir neformalus. Šiame vadove aptariamos abi paramos rūšys. Norėdamas palengvinti neformalų bendravimą, vadas gali skatinti palankaus mikroklimato dalinyje formavimąsi, karių sutelktumą, nustatyti bičiulių savitarpio pagalbos prioritetus. Jis taip pat gali išsiaiškinti, kurie vieneto kariai galėtų paremti mažiau patyrusius karius ir pasidalyti su jais savo patirtimi.


Psichologinės paramos specialistai - terminas apima įvairių sričių specialistus:

 

  • psichologus,
  • psichiatrus,
  • socialinius darbuotojus,
  • psichikos sveikatos sutrikimų turinčių ligonių slauges,
  • kapelionus,
  • gydytojus.

 

Šie specialistai suteikia paramą operacijose dalyvaujantiems kariniams vienetams ir dažnai dirba kaip viena komanda.

 

Vadui gali tekti veikti ir oficialiai. Prie oficialios pagalbos mechanizmų skirtini: struktūruotas psichologinio pasirengimo ir mikroklimato vertinimas, psichologinę paramą teikiančių profesionalų paslaugos. Norint efektyviai pasinaudoti oficialiais paramos mechanizmais, vadui būtina žinoti, kas teikia tokią paramą. Tai gali būti įvairūs psichologinę paramą teikiantys specialistai, kurie duoda vadui papildomų kompetentingų patarimų. Vadui būtų labai naudinga jau prieš tarptautinę operaciją sužinoti, kaip dirbti su šiais žmonėmis. Laikotarpis iki tarptautinės operacijos pradžios yra puikus metas sukurti kariniame vienete tokį mikroklimatą, kad kariai būtų psichologiškai atsparūs ir jaustųsi tvirtai, o geriausias būdas tai pasiekti - tinkamai juos apmokyti.

 

 

Skaityti kitą skyrių: Pratybų reikšmė

 

Tekstas iš knygos "Psichologinės paramos teikimas visuose tarptautinės operacijos ciklo etapuose: vado knyga - vadovas". Knygą PDF formatu galite atsisiųsti čia.

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2018-01-23
Sprendimas: Fresh Media