Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Kovinis rengimas, pratybos ir mokymai

 

Portugalijos rotacinių pajėgų sutikimo ceremonija 

2018 m. gegužės 16 d. Klaipėdos universiteto aikštėje vyko Portugalijos rotacinių pajėgų sutikimo ceremonija. Rikiuotėje dalyvavo pusantro šimto Portugalijos karių, bei LDK Butigeidžio dragūnų bataliono kariai, kurių tarpe ir parengtojo rezervo mokymų dalyviai. Sutikimo ceremonijoje Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius Saulius Budinas pasveikino atvykusius karius, palinkėjo susipažinti su Klaipėdos miestu, įgyti naujos patirties treniruojantis Lietuvoje bei dėkojo už pagalbą siekiant užtikrinti saugumą regione. Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ vadas sveikindamas atvykusius sąjungininkus palinkėjo stiprybės ir svarbiausia dalintis patirtimi tarpusavyje įvairių pratybų metu, kuriose Portugalijos rotacinės pajėgos veiks išvien su Lietuvos ginkluotosiomis pajėgomis. Brigados vadas kaip Lietuvos simbolį įteikė Baltijos gintaro statulėlę, kuri simbolizuoja tvirtybę ir pasiryžimą kovojant už valstybingumą. Savo misiją Portugalijos rotacinių pajėgų kontingento kariai baigs rugsėjo pabaigoje.

 

 ________________________________________________________  

 2018 metais Dragūnų batalione kartotiniai rezervo karių mokymai

 

Š. m. gegužės 25 d. Lietuvos kariuomenės Motorizuotosios pėstininkų brigados ,,Žemaitija" Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalione baigėsi trijų savaičių trukmės parengtojo rezervo kartotiniai mokymai, kuriuose dalyvavo daugiau nei pustrečio šimto karių ir, kurie savo laiku Lietuvos kariuomenėje privalomąją pradinę karo tarnybą atliko 1992 - 2008 metais įvairiuose Lietuvos kariuomenės padaliniuose. Kariai atnaujino individualaus kario įgūdžius, taktikos, topografijos, ginkluotės žinias. Gegužės 22-24 d. parengtojo rezervo kariai ataskaitinių pratybų metu vykdė pasalas, atliko taktinius žygius, buvo įvertinti individualūs įgūdžiai ir pasirengimas vykdyti užduotis praėjus trijų savaičių mokymams. Anot bataliono vado mjr. Arnoldo Vasiliausko, rezervistai buvo motyvuoti ir noriai dalyvavo pratybose. Parengtojo rezervo karių rengimo tikslas yra ugdyti atsakingą, lojalią Lietuvos Respublikos visuomenę, atnaujinti karines teorines žinias ir praktinius įgūdžius bei supažindinti su Lietuvos kariuomenės naujovėmis, kad esant poreikiui parengtojo rezervo kariai galėtų efektyviai dalyvauti šalies gynyboje.

 

________________________________________________________  

Dragūnai išlydėti į mokymo misiją Ukrainoje 2017

2017 m. spalio 10 d. 16 Dragūnų bataliono karių išvyko į mokymo misiją į Vakarų Ukrainą, kur ruošiami kariai vykti į antiteroristines operacijas Rytų Ukrainoje. Tai jau antroji karių grupė sudaryta iš Dragūnų bataliono karių. Vakarų Ukrainoje esančiame Yavoriv poligone Dragūnų bataliono kariai du mėnesius taip pat vykdys mokymo užduotis, organizuos ir vertins pratybas, mokys operacijų planavimo, rengs taiklaus šaudymo pratybas. Lietuvos kariai Ukrainos karius ir instruktorius rengia dar nuo 2014 m., tačiau ši misija išskirtinė, nes yra pirmoji.  2014 m. metais dvi Lietuvos instruktorių pamainos Ukrainoje padėjo rengti Ukrainos nacionalinės gvardijos karius, o nuo 2015 m. lapkričio mėnesio Lietuvos kariai kartu su sąjungininkais pradėjo rengti reguliarios kariuomenės padalinius. Lietuvos kariuomenės paramedikai drauge su amerikiečiais prisidėjo rengiant Ukrainos kariuomenės paramedikus.

 

 

 

__________________________________________________

 


 

 

Dragūnuose rekordinis nuolatinės pradinės privalomosios karo tarnybos karių skaičius

2017 m. rugpjūčio 1 d. Dragūnų batalionas priėmė rekordinį kiekį - virš 600 šauktinių. Atvykusius jaunuolių daiktus patikrino Karo policininkai ir kinologas su tarnybiniu šunimi. Pirmąją dieną nauji kariai paskirstyti į kuopas, jiems išduota ekipuotė, dar karta patikrinta sveikata. Jau nuo rytojaus jų laukia griežta dienotvarkė - kėlimasis 5.45 val., mankšta, rytinis dušas, rikiuotės pradmenys, paskaitos ir kt.

 _________________________________________________________

Budėjimas Taikos meto užduočių operacinėse pajėgose 

2016 metais budėjimą Lietuvos kariuomenės Taikos meto užduočių operacinėse pajėgose (TMU OP) tęsia Motorizuotosios pėstininkų brigados "Žemaitija" Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalionas drauge su Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinėmis ir priskirtais padaliniais iš kitų Sausumos pajėgų vienetų.

 

 _________________________________________________________

 

 Dragūnai ruošia NPPKT karius 

2015m. Rupjūčio 24d. LDK Butigeidžio dragūnų batalionas priėmė pirmąją nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karių savanorių laidą. Pirmasis tarnybos etapas: bazinis kario kursas, kurio tikslas - suteikti NPPKT kariams bazinių karinių teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, būtinų pagrindiniam kariniam parengtumui įgyti ir tolimesnei karo tarnybai atlikti. Įgiję individualiuosius įgūdžius jaunieji kariai mokosi dirbti įvairių padalinių sudėtyje, stažuojasi specialistų rengimo kursuose.

Nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos sugrąžinimas naudingas ir profesinės karo tarnybos kariams, kurie turi galimybę tobulinti planavimo, vadovavimo ir organizacinius įgūdžius. Taip pat, siekiant išlaikyti kovinio parengtumo kokybę, bataliono kariai yra aktyviai integruojami į nacionalinio ir tarptautinio masto pratybas.

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Karių kovinis rengimas:

Bataliono karių kovinis rengimas vykdomas vadovaujantis kovinio rengimo planavimo metodika ir Sausumos pajėgų vado nurodymus koviniam rengimui. Bataliono karių kovinį rengimą sudaro trys tarpusavyje susijusios dalys: individualusis rengimas, vadų rengimas ir kolektyvinis rengimas. Karių kovinis rengimas vykdomas siekiant išlaikyti aukštą individualųjį bei kolektyvinį pasirengimo lygį, atnaujinat ir tobulinant įgūdžius.

    
Batalionas 2014 m. vykdo budėjimą kaip Taikos meto užduočių operacinių pajėgų sausumos elementas, todėl 2013 metais pasirengė budėjimui, o 2014 metai vykdo palaikomąjį TMU rengimą.

   
Vykdydamas kovinį rengimą batalionas bendradarbiauja su VRM padaliniais VSAT, PAGD ir PD. Dalyvauja bendrose pratybose, bei keičiasi ekspertine patirtimi.

 

 

                                      

 

 

 

 _____________________________________________________________

  

Dragūnai tobulino vadavietės įrengimo įgūdžius

 

  

 

Gegužės 7-8 d. brg. gen. Povilo Plechavičiaus (Kairių) poligone, Klaipėdos raj., Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų bataliono Štabo kuopos kariai tobulinosi įgūdžius vykdant vadavietės išskleidimo, kliūčių įveikimo bei ryšio užtikrinimo procedūras.

Pagrindinis mokymų akcentas - tobulinti sunkvežimių DAF YAS 4442 su ryšių, vadovavimo ir valdymo konteineriais panaudojimo galimybes.

„Pratybose sunkvežimiais įveikinėjome įvairias natūralias ir dirbtines kliūtis, siekėme kuo greičiau išskleisti mobilią vadavietę bei organizuoti saugų ir kokybišką radijo, telefoninį ir kompiuterinį ryšį. Tik tinkamai atlikdami savo užduotis galime užtikrinti operacijos eigos sekimą ir valdymą", - karių motyvacija pratybų metu džiaugėsi dragūnų bataliono štabo kuopos vadas kpt. Vidas Ilgaudas.

Šiuo metu dragūnų batalionui numatyti šie uždaviniai: rengti karius valstybės sausumos teritorijos ginkluotai gynybai, palaikyti kovinę parengtį batalione, rengtis tarptautinėms operacijoms ir dalyvauti jose, dalyvauti vykdant jaunesniųjų karininkų vadų mokymus. Nuo 2014 m. pradžios dragūnų batalionas pradėjo dviejų metų trukmės budėjimą Lietuvos kariuomenės Taikos meto užduočių operacinėse pajėgose (TMU OP).
     

     

___________________________________________________________________

 

Pajūrio krantus pasirengta ginti artilerijos ugnimi

 

  

 

Sviedinys, paleistas iš pabūklo Kairių poligone ir nuskriejęs beveik 9 kilometrų atstumą virš Kuršių marių ir Kuršių nerijos sprogo jūroje. Karių taikinys - vos 5 metrų ilgio raudonas „laivelis", nutolęs beveik 4 kilometrus nuo kranto - smarkiai susiūbavo vos išsilaikydamas virš vandens. Jau ketvirtuoju šūviu tikslas buvo pasiektas. „Prisišaudėm", - lakoniškai per radijo stotį pranešė ugnies koreguotojų grupės vadas.
Bendros pėstininkų ir artileristų pratybos, kurių metu pusšimtis karių treniravosi atremti galimas grėsmes iš jūros truko dvi dienas - balandžio 29-30 d.. Per šį laiką iš Kairių poligone išdėstytų dvejų 105 mm haubicų į taikinį Baltijos jūroje buvo paleista 40 sviedinių. Nors tokio pobūdžio mokymai yra nauja patirtis Lietuvos kariuomenėje, tačiau jau po pirmųjų salvių kariai džiaugėsi rezultatais - sviediniai krito visai šalia taikinio. Pratybų tikslas - tobulinti pasirengimą vykdyti šalies teritorijos gynybą - pasiektas.
„Lietuvos kariuomenės kariai turi būti pasiruošę šaudyti iš visų ginklų sistemų į įvairaus pobūdžio taikinius. Sausumos pajėgų karių šaudymas į jūros taikinius suteikia naujos patirties ir įgūdžių, kurie Valstybės gynybos metu neabejotinai būtų išnaudojami." - dar prieš prasidedant pratyboms sakė Kariuomenės vadas generolas leitenantas Arvydas Pocius.
Pagrindinis šių pratybų organizatorius - Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų LDK Butigeidžio dragūnų batalionas. Haubica - nėra įprasta kovos priemonė pėstininkų ginkluotėje, todėl vykdant mokymus pasiremta vertinga Generolo Romualdo Giedraičio Artilerijos bataliono karių patirtimi. Pažymėtina, kad haubicomis Kairių poligone buvo šaudoma pirmąjį kartą, todėl pratybų metu, siekiant įvertinti poveikį aplinkai, buvo atliekami garso matavimai tiek poligono, tiek Juodkrantės apylinkėse.
„Dragūnų batalionas dislokuotas Klaipėdoje, todėl natūralu, kad turime treniruotis vykdyti pajūrio gynybos pobūdį turinčias operacijas. Džiaugiuosi geranoriška Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos ir kitų valdžios institucijų parama organizuojant šiuos mokymus. Bendromis pastangomis ir vienybe esame stipresni", - po pratybų kalbėjo LDK Butigeidžio dragūnų bataliono vadas plk. ltn. Giedrius Anglickis.
Haubica - artilerijos pabūklas, skirtas šaudyti aukšta trajektorija. Šiuo ginklu naikinami taikiniai, esantys už įvairių kliūčių (kalvų, pastatų, medžių), trukdančių į juos šaudyti plokščia trajektorija. Haubica M-50 pradėta gaminti JAV Antrojo pasaulinio karo metu, o šiuo metu ji vis dar plačiai naudojama daugelyje pasaulio kariuomenių. Savo ginkluotėje šią haubicą turi tokios valstybės, kaip Australija, Danija, Graikija, Izraelis, Portugalija, Slovėnija, Turkija, Kanada ir daugelis kitų. Nors šis pabūklas gaminamas jau seniai, jis atitinka šiuolaikinio karo reikalavimus. Šaudymo taiklumą užtikrina moderni įranga (lazeriniai taikinių nustatymo prietaisai, termovizorinė ir naktinio matymo įranga, palydovinės navigacijos prietaisai). 

     

LDK Butigeidžio dragūnų bataliono S5 skyriaus viršininkas kpt. Vaidas Bimbiris

Nuotraukų autoiai: kpt. Vaidas Bimbiris, eil. Kristina Pučkoriūtė

 

_____________________________________________________________________________________________

 

Kuršių Nerijoje treniravosi kariai ir pasieniečiai

 

  

 

Kovo 27 d. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų bataliono kariai kartu su Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnais Kuršių Nerijoje bendrose pratybose „Darni sąveika" treniravosi bendrų veiksmų užtikrinant valstybinės sienos kontrolę.

Kariai su pasieniečiais koordinuoti veiksmus ir procedūras treniravosi jau nebe pirmą kartą, tačiau bendros pratybos Kuršių nerijoje - naujovė abiejų institucijų atstovams. Mokymuose „Darni sąveika" dalyvavo ir patirties įvairiose situacijose sėmėsi per 60 kariškių ir pasieniečių. Pasak VSAT Specialiosios paskirties užkardos vado mjr. Rimanto Vizgailos, tokio pobūdžio pratybose įgyjama ne tik vertinga praktinė patirtis vykdant konkrečias užduotis, bet ir didesnis tarpusavio supratimas.

Šios pratybos - vienos iš mokymų ciklo, skirto tinkamai pasirengti taikos meto užduotims. Gegužę Butigeidžio dragūnų bataliono kariai treniruosis bendrų veiksmų su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pareigūnais.

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalionas nuo šių metų pradžios budi Taikos meto užduočių operacinių pajėgų Sausumos pajėgų elemente.

Taikos meto užduočių operacinės pajėgų užduotis - reaguoti į valstybės suvereniteto pažeidimus, esant būtinybei sustiprinti valstybinės sienos apsaugą. Jos taip pat pavesta vykdyti svarbių valstybės objektų apsaugą bei jų gynybą nuo teroro ar masinio pobūdžio smurtinių išpuolių, teikia pagalbą valstybės institucijoms ekstremalių situacijų (potvynių, gaisrų ir kt. ekstremalių įvykių) atveju.
  

Tekstas ir nuotraukos kpt. Vaido Bimbirio

________________________________________________________________________________________________

 

TMU OP SPE-3 treniruotė naudojant žemėlapį „Sumanus drakonas"

  

Vasario 17-20 d. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalione, vyksta Taikos meto užduočių Operacinių pajėgumų Sausumos pajėgų elemento trečios pamainos (TMU OP SPE-3) padalinių valdymo grupių pratybos naudojant žemėlapį „Sumanus drakonas".
TMU Mokymų „Sumanus drakonas" tikslai - tobulinti štabo ir padalinių valdymo grupių įgūdžius vykdant sprendimo priėmimo procesą, padalinių valdymo ir vadovavimo procedūras, tobulinti ryšių procedūras ir informacijos kaitą, patikrinti štabo ir padalinių vadų sumanymus, identifikuoti problemas, įgyvendinti įgytą patirtį ir pasirengti sekančioms TMU pratyboms.
Šios pratybos yra pirmos iš devynių šiais metais suplanuotų. Pratybas organizavo Butigeidžio dragūnų batalionas. Jose dalyvauja bataliono štabas, kuopų valdymo grupės, Krašto apsaugos savanorių pajėgų kuopų valdymo grupės.
Taikos meto užduočių operacinės pajėgos (TMU OP) yra skirtos reaguoti į valstybės suvereniteto pažeidimus, esant būtinybei sustiprinti valstybinės sienos apsaugą, vykdyti svarbių valstybės objektų apsaugą bei jų gynybą nuo teroro ar masinio pobūdžio smurtinių išpuolių, teikti pagalbą valstybės institucijoms ekstremalių situacijų (potvynių, gaisrų ir kt. ekstremalių įvykių) atveju.
Lietuvos kariuomenės Taikos meto užduočių operacinės pajėgos buvo suformuotos 2009 metais. Nuo 2014 m. pradžios, trečiajame TMU OP SP elemente (TMU OP SPE-3) budėjimą šiuo metu vykdo apie 700 karių. Šiais metais paruošto Lietuvos kariuomenės TMU OP SP 3elemento pagrindą sudaro Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų bataliono kariai, taip pat kariai iš Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KAS P) rinktinių, Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono, Karaliaus Mindaugo motorizuotojo pėstininkų bataliono ir Logistikos valdybos.

    

LDK BDB S5 sk. CKB specialistė vyr. eil. Rasa Tautavičiūtė

____________________________________________________________________________________________

   

Puolimo operacijų planavimo pratybos „Ugninis drakonas"

 

  

 

Sausio 27 - 30 d. Klaipėdoje, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalione vyko Sausumos pajėgų vienetų štabų mokymai „Ugninis drakonas", kurių tikslas - įvertinti pratybose dalyvaujančių Sausumos pajėgų karinių vienetų štabų gebėjimus planuoti puolimo operacijas.
Mokymuose dalyvavo apie 120 karių iš Krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės, Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės, LDK Butigeidžio dragūnų bataliono, Gen. Romualdo Giedraičio artilerijos bataliono, KOP Oro gynybos bataliono ir Sausumos pajėgų štabo.
Nepaisant to, kad pratybų metų buvo planuojama puolamoji operacija, šios pratybos buvo orientuotos į pasirengimą krašto gynybai. Pratybos prasidėjo mokymo periodu, kurio metu visiems pratybose dalyvaujantiems kariams buvo priminti pagrindiniai puolimo principai, formos ir būdai. Sausumos pajėgų štabo karininkai pagilino auditorijos žinias inžinerinės paramos, artilerijos ir žvalgybos srityse. Vėliau vienetai gavo kovinius įsakymus, atliko karinį planavimo procesą ir sukūrė planus, kaip turimomis priemonėmis efektyviausiai atlikti sėkmingą puolimą į nustatytą objektą. Paskutinę pratybų dieną vienetų vadai paskelbė puolimo operacijos įsakymus pavaldžių kuopų vadams. Pastarieji prisijungs prie šių pratybų jau kitame etape.
Šie mokymai batalionui yra pirmieji iš šių metų karinio rengimo ciklo. Šis pratybų ciklas organizuojamas tam, kad vienetų personalas įgytų reikiamus gebėjimus planuoti, pasirengti ir vykdyti puolimo operacijas efektyviai sąveikaujant su kaimyniniais padaliniais.

 

_______________________________________________________________________________________________

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2018-10-16
Sprendimas: Fresh Media