Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Aktualijos 2012 m.

 Kalėdinė programa visai šeimai "KUR PASLAPTIS?"

Š. m. gruodžio 22 d. 15.00 val. Kauno įgulos karininkų ramovė ir projekto „Gražiausiu taku" autorė Lijana Žiedelytė kartu su programos globėju Kauno miesto savivaldybės mero pavaduotoju Stanislovu Buškevičiumi maloniai kviečia į tarptautinio edukacinio-kultūrinio-socialinio projekto „Gražiausiu taku-2012" KALĖDINĘ PROGRAMĄ visai šeimai „KUR PASLAPTIS?".
Dalyvauja:
Baleto studija ,,Petit dance"
Solistė Atėnė Aliukonytė
Vokalinė grupė ,,Abra kadabra",
Mažoji artistė Saulė Ragaitė,
Vokalinis duetas ,,GreDa"
Kauno I -os muzikos mokyklos jaunieji pianistai,
VDU Muzikos akademijos studentai ir kt.

Koncertas vyks Didžiojoje salėje (II a.) prie staliukų.

Renginys nemokamas.


 Kvietimas į Advento vakarą

Š. m. gruodžio 13 d. 17.00 val. Kauno įgulos karininkų ramovė ir Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų draugijos Kauno skyrius maloniai kviečia Karininkų šeimas su vaikais į Advento vakarą. Dalyvaus kapelionas kpt. Tomas Karlys, ansamblis „Ratilėlis" ir kiti.
Pasitikime gražiausias metų šventes šiltoje ir jaukioje aplinkoje.


 Kvietimas į Adventinį chorinės muzikos ir poezijos vakarą

Š. m. gruodžio 7 d. 17.00 val. Kauno įgulos karininkų ramovėje, Didžiojoje salėje (II a.) vyks Adventinis chorinės muzikos ir poezijos vakaras. Dalyvaus: Aleksoto parapijos Šv.Kazimiero bažnyčios mišrus choras (vad. sesuo Egidija-Genutė) ir Kauno mišrus choras „Gimtinė" (vad. Rimantas Vaičekonis). Bernardo Brazdžionio poeziją skaitys ir vakarą ves mokytoja Onutė Stašaitienė.

Renginys nemokamas.

Maloniai kviečiame dalyvauti.


G. Kaltenio knygos "Valdovų meilės keliu. Žygis žemaitukais į Krokuvą" pristatymas

Lapkričio 29 d. 15 val. Kauno įgulos karininkų ramovėje (Mažojoje salėje) vyks G. Kaltenio knygos "Valdovų meilės keliu. Žygis žemaitukais į Krokuvą" pristatymas ir diskusija apie žygio potyrius su dalyvavusiais raiteliais.
Išsamesnė informacija prisegtuke.

Maloniai kviečiame dalyvauti.


KAUNO ĮGULOS KARININKŲ RAMOVĖJE LIETUVOS KARIUOMENĖS IR LAISVĖS KOVŲ ISTORIJOS CHRONOLOGIJA 1915 - 1940 M." KOMPAKTINIO DISKO PRISTATYMAS

 

 2012 spalio 18 d. Kauno įgulos karininkų ramovėje Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos Kauno skyrius (LKRKAKS) pristatė kompaktinį diską visuomenei pagal atliktą projektą tema „Lietuvos kariuomenės ir laisvės kovų istorijos chronologija 1915 - 1940 m." Šio projekto tikslas, pateikti sukoncentruotą Lietuvos kariuomenės kūrimosi bei jos laisvės kovų nuo 1915 m. iki 1940 m., įvykių chronologiją, išryškinant pačius svarbiausius įvykius, vykusias kovas, jų schemas, ryškiausius kovų vadus, bei kitus įvykius nulėmusius Lietuvos laisvę.

 

Tai informatyvių skaidrių bei video siužetų edukacinė priemonė skirta Lietuvos karo akademijos kariūnams, aukštųjų mokyklų studentams, moksleiviams bei visai plačiąjai visuomenei susipažinti su Lietuvos kovų istorijos chronologija. Projektą iš dalies finansavo Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija bei Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos Kauno skyrius. Rėmėjai: Lietuvos šaulių sąjunga, Karių veteranų asociacija, Kauno valstybinis choras, LDK birutės karininkų šeimų moterų draugija, Kauno Juozo Gruodžio konservatorija, Kauno įgulos karininkų ramovė, 1919-1920 m. Lietuvos Savanorių Karių kapų tvarkymo Rokiškio rajono bendrija ir kiti.

Pristatymo vedantysis ats. mjr. Gediminas Reutas po trumpos kalbos apie Lietuvos laisvės svarbą, jos kovų istoriją, priminė ir Nežinomą kareivį kovojusį už Lietuvos laisvę. Šiai pagarbai išreikšti buvo nusilenkta, nuneštas ir padėtas gėlių vainikas Karo istorijos sodelyje prie Nežinomo kareivio kapo. Pristatymo metu dalyvavo seimo nariai Vincė Vaidevutė Margevičienė bei profesorius Arimantas Dumčius. Taip pat dalyvavo Vytauto Didžiojo Universiteto Istorijos katedros docentas mokslų daktaras Jonas Vaičenonis, šauliai, Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos kariai, kitų mokyklų istorijos dėstytojai, mokyklų mokiniai. Projekto vadovas LKRKAKA narys profesorius Aleksandras Vitkus trumpai papasakojo šio projekto įdėją, jo tikslą bei trumpai apžvelgė kūrybinės grupės atliktą darbą. Pristatymo pabaigoje seimo narys profesorius Arimantas Dumčius nuoširdžiai padėkojo LKRKA Kauno skyriaus vadui ats. kpt. Vytautui Žymančiui bei visai kūrybinei grupei už nuveiktą darbą per ganėtinai trumpą laiką puoselėjant Lietuvos istoriją ir įteikė atminimui knygą „Laisvės šviesa". Seimo narė Vincė Vaidevutė Margevičienė prisidėdama prie palinkėjimų išreiškė viltį, kad niekada netemdytų Lietuvos laisvės jokie karo dūmai.

 

 

 

LKRKA Kauno skyrius vado pavaduotojas Gintautas Tamulaitis,

foto autoriaus


Kvietimas į naujo kūrybinio sezono atidarymo koncertą "Rudens garsiai"

Spalio 27 d. 15 val. Kauno įgulos karininkų ramovėje (Didžiojoje salėje) vyks naujo kūrybinio sezono atidarymo koncertas „Rudens garsai.
Programoje:

KĮKR vaikų ir jaunimo dainavimo studija „AUDRA" (vadovė R. Kabalinienė)
• Žemaičių liaudies daina „Lietuvos broliai in vainą jojo" a capella, atlieka-L.Šidlauskaitė.
• „Paukščiai" muz.ž. K. Smorigino, atlieka-L.Šidlauskaitė ir I.Buivydaitė.
• „Oi užkilokit vartelius" lietuvių liaudies daina harm. B.Dvariono, atlieka-R.Kinderytė.

KĮKR moterų choras „INDRAJA" (vadovė Zinaida Gerasina, koncertmeisterė Indrė Grušelionytė)
• „Viva la musica" muz. Ilze Arne.
• „Oi užkilokit vartelius" muz. B.Dvariono, ž. J.Marcinkevičiaus.
• „Tarantella" iš Miliokėrio operos „Gasparonė", atlieka-A.Jurkova.
• „Ežerėliai" muz. F.Viskanto ž. St.Žlibino.
• „Baltas paukštis" muz. ir ž. V.Kernagio.

Moterų vokalinio ansamblio „ŽARA" ir LŠS vyrų vokalinio ansamblio „TRIMITAS" jungtinis ansamblis (vadovas Vincentas Kursa)
• „Odė Kaunui" muz. V.Kursos, ž. P.Šerno.
• „Rudens daina" muz. ir ž. S.Liatuko.
• „Žvejų daina" muz. M.Teodorakio, ž. A. Elenskio.
• „Mano žemė-Lietuva" muz. ir ž. R.Šilinsko.

Karių-savanorių choras „MARGIRIS" (vadovas Romas Kazlauskas)
• „Kur žirgus balnojom" muz. T.Makačino, ž. St.Žlibino.
• „Eina garsas nuo rubežiaus" vyrų chorui pritaikė doc. R.Misiukevičius.
• „Ei kary Tėvynė šaukia" muz. Al.Raudonikio, ž. A.Baltakio.
• „Vaikščiojau" lietuvių liaudies daina harm. Žilevičiaus.

KĮKR liaudiškos muzikos ansamblis „VIJA" (vadovas Vincentas Kursa)
• „Polkutė" muz. A.Aleksandravičiaus.
• „Šulinys" muz. St. Liupkevičiaus, ž. Irenos Nagulevičienės.
• „Lauk manęs" muz. V.Kuros, ž. Z.Sadauskaitės, solistės-D.Barniškienė ir N.Dedurienė.

Maloniai kviečiame dalyvauti.

Informaciją parengė:
Koncerto organizatorius Ramovės meno vadovas Gintaras VenckusKvietimas į Robero Šumano centro organizuojamą pristatymą

Kauno įgulos karininkų ramovėje Robero Šumano centras spalio 23 d. 16.00 val. pristatys imperatoriaus Napoleono įkurtą prestižinę Prancūzijos Sent-Syro (SAINT-CYR) karo mokyklą.
Išsamesnė informacija prisegtuke.

Maloniai kviečiame dalyvauti pristatyme.


 

Kvietimas į kompaktinio disko pristatymą

Š. m. spalio 18 d. 12.00 val. Kauno įgulos karininkų ramovėje Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos Kauno skyriaus atlikto projekto tema „Lietuvos kariuomenės ir laisvės kovų istorijos chronologija" kompaktinio disko pristatymas.

Maloniai kviečiame dalyvauti.
Išsamesnė informacija prisegtuke. Kvietimas į kūrybinį vakarą

Š. m. spalio 10 d. 19.00 val. dainininkės Audronės Simanonytės ir aktorės Virginijos Kochanskytės kūrybinis vakaras „Į Lietuvą - kaip į save". Ši programa - tai 12 metų JAV gyvenančios dainų autorės bei atlikėjos, žurnalistės Audronės Simanonytės bandymas sugrįžti į Tėvynę ir prabilti į ją savo dainų kalba. Programoje Virginija Kochanskytė - aktorė, nuolat nustebinanti gerbėjus ne tik ekspresijos sklidina tekstų interpretacija, bet ir jos kuriamų kamerinių projektų intelektualumu, teatrine žaisme, muzikos ir žodžio derme.
Programos „Į Lietuvą - kaip į save" tema - pasaulio laisve apsvaigusio ir jame besiblaškančio žmogaus apsisprendimo klausimas, sugrįžimas į Tėvynę, o tuo pačiu ir į save. „Kokia gyvenimo kelionė be meilės?! Koks sugrįžimas į save?!" - klausia meninkės, o dėl tokio jų nusiteikimo žiūrovas turi būti pasiruošęs išgyventi viskam - net ir labai stipriam jausmų išgyvenimui.
Žiūrovų taip pat laukia ir siurprizas.
Maloniai kviečiame dalyvauti.


Kvietimas į diskusiją ir knygos pristatymą

Š. m. spalio 8 d. 17.00 val. Kauno įgulos karininkų ramovėje vyks diskusija "Lietuva nuo Suvalkų sutarties iki 2012 m." ir Vilniaus krašto lietuvių Sąjungos išeivijoje pirmininko Broniaus Saplio knygos "Nuo Tverečiaus iki Toronto" pristatymą.


Kvietimas į naktinį žygį PERGALIŲ IR KOVŲ KELIAIS 

Š. m. rugsėjo 29-30 d. organizuojamas naktinis žygis „Pergalių ir kovų keliais". Žygio maršrutas: BAISIOGALA-RADVILIŠKIS. Šis žygis skirtas pažymėti 1919 m. prie Radviliškio Lietuvos karių savanorių pasiektai pergalei kautynėse prieš Bermonto kariuomenės likučius bei 1949 m. Balandiškių ir Mėnaičių kaimuose vykusiam Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio suvažiavimui atminti.

Išsamesnė informacija ir programa čia.


Kvietimas į Justino Juozo Mašiotos knygos "Nuo Vaitiškių iki Augsburgo: karo metų atsiminimai" pristatymą

J. J. Mašioto knygaKauno įgulos karininkų ramovė kartu su VDU prof. dr. Jonu Vaičenoniu ir VDU Lietuvių išeivijos institutu kviečia dalyvauti Lietuvos kariuomenės karininko majoro Justino Juozo Mašioto knygos „Nuo Vaitiškių iki Augsburgo: karo metų atsiminimai" pristatyme. Renginyje dalyvaus knygos sudarytojas prof. dr. Jonas Vaičenonis, mjr. J.J. Mašioto giminaitė Danutė Ona Andriušytė ir dr. Daiva Dapkutė.
Atsiminimų knygoje pasakojamas vienas skaudžiausių ir menkai visuomenėje žinomas valstybės istorijos epizodas - Mašiotų šeimos likimas antrosios sovietų okupacijos pradžios akivaizdoje. Memuaruose aprašomas vienos šeimos pasitraukimas į vakarus perteikia daugelio panašioje situacijoje atsidūrusių lietuvių likimus. Šie unikalūs atsiminimai praturtina negausų Lietuvos kariuomenės karininkijos kūrybinį palikimą, kartu plačiajai visuomenei pristato dar mažai žinomus priverstinai palikusių gimtąją žemę Lietuvos žmonių išgyvenimus.
Renginio data 2012 m. rugsėjo 21 d. 17 val. 

Renginio vieta Kauno įgulos karininkų ramovė, Mažoji salė (II a.)


Parodos "Lietuvos didžiajam etmonui Jonušui Radvilai - 400 metų" atidarymas

2012 m. minimos 400-osios Lietuvos didžiojo etmono Jonušo Radvilos gimimo metinės. Kunigaikštis Jonušas Radvila buvo viena ryškiausių savo epochos asmenybių, žymus politikas ir karvedys, kultūros mecenatas, išsilavinęs žmogus, evangelikų reformatų globėjas.
Šiai sukakčiai paminėti rugsėjo 20 d. 16 val. Kauno įgulos karininkų ramovėje (Mažojoje salėje) Vytauto Didžiojo karo muziejus pristatys kilnojamą parodą „Lietuvos didžiajam etmonui Jonušui Radvilai - 400 metų". Parodos atidaryme pranešimą apie LDK didįjį etmoną Jonušą Radvilą, Radvilą giminės reikšmę Lietuvos istoriją skaitys Vytauto Didžiojo karo muziejaus vyresnioji muziejininkė Virginija Gureckienė.

Parodą galima apžiūrėti kasdien nuo rugsėjo 20 d-spalio 8 d. nuo 8.00 val. iki 18.00 val.

Maloniai kviečiame į parodos atidarymą.


                                                                                                                                                                              Kvietimas lankyti pramoginius šokius ir pramoginius šokius linijose

Kauno įgulos karininkų ramovė ir šokių klubas "Aida" kviečia šokių mylėtojus lankyti pramoginius šokius ir pramoginius šokius linijose.
Užsiėmimai vyks du kartus per savaitę.
Norintys lankyti pramoginius šokius ir pramoginius šokius linijose rugsėjo 18 d. 17.30 val. esate laukiami Kauno įgulos karininkų ramovėje.

Išsamesnė informacija čia.


                                                                                                                                                                                JAV karinių oro pajėgų orkestro diksilendo koncertas

Š. m. rugsėjo 14 d. 18.00 val. Kauno įgulos karininkų ramovėje Didžiojoje salėje (II a.) vyks JAV karinių oro pajėgų orkestro diksilendo WINGS OF DIXIE koncertas. Amerikietiško diksilendo repertuare melancholiškus ir ramius tonus keičia šviesūs ir sodrūs ritmai primenantys klausytojams jaukią ir šiltą šio muzikinio žanro gimtinės - Misispės uostamiesčio, Naujojo Orleano dvasią. Daugiau nei 10 metų gyvuojantis „Wings of Dixie" kolektyvas yra JAV karinių oro pajėgų Europoje orkestro dalis.

Koncertas nemokamas.

Maloniai kviečiame apsilankyti.
Programa


Vytauto Didžiojo karūnavimo dienos minėjimas

Š. m. rugsėjo 8 d. 14.00 val. Laisvės alėjoje prie Vytauto Didžiojo paminklo Lietuvos Vytautų klubas kviečia paminėti Vytauto Didžiojo karūnavimo dieną.

Maloniai kviečiame dalyvauti minėjime.Artūro Slapšio tapybos darbų parodos „KARINĖ ISTORIJA" atidarymas

Š. m. liepos 30 d. 16.00 val. Kauno įgulos karininkų ramovėje Karininkų svetainėje (III a.) vyks dailininko Artūro Slapšio tapybos darbų parodos „KARINĖ ISTORIJA" atidarymas.
Parodos autorius savo profesionalią kūrybinę veiklą pradėjo gyvendamas JAV. Artūro Slapšio kūryboje dominuoja simbolizmas, fantastika ir istorinių asmenybių portretai. Nuo 2008 metų Artūras Slapšys aktyviai dalyvauja Lietuvos pašto ženklų kūrimo konkursuose ir yra laimėjęs prizines vietas.
Parodą galima apžiūrėti kasdien (8.00-18.00 val.) nuo liepos 24 d. iki spalio 1 d.

Parodos lankymas nemokamas.

maloniai kviečiame dalyvauti.

Parodos palakatas


Lietuvos žygeivių festivalis

Š. m. rugpjūčio 3-5 d. Jurbarke Pėsčiųjų žygių asociacija organizuoja dviejų dienų žygį „Lietuvos žygeivių festivalis" skirtą Lietuvos kariuomenės Jurbarko krašto pirmųjų savanorių priesaikos 21-osioms metinėms paminėti.

Išsamesnė informacija apie festivalį čia.


Lietuvos kamerinės muzikos festivalis

Š. m. liepos 12 d. 18.00 val. Kauno įgulos karininkų ramovėje, Didžiojoje salėje (IIa.), vyks Lietuvos kamerinės muzikos festivalis.

Koncertas.

Dalyvauja Ola Binder (sopranas, Izraelis), koncertmeisterė Julija Bujanovaitė (fortepijonas).

Programoje:
A.Skarlatti, G.Rossini, D. Verdi, N. Rimskij - Korsakov, G.Gerschwin ir kitų kompozitorių kūriniai, populiarios itališkos dainos, romansai, žydų dainos.

Koncerto plakatas

Renginys nemokamas
Maloniai kviečiame dalyvauti.


Raimundo Majausko tapybos darbų parodos „SPALVA-ŽMOGUS-GYVENIMAS" atidarymas

Birželio 29 d. 16.00 val. Kauno įgulos karininkų ramovėje vyks Raimundo Majausko tapybos darbų parodos „SPALVA-ŽMOGUS-GYVENIMAS" atidarymas. Parodos autorius aktyviai dalyvauja organizuojant personalines ir grupines parodas, pleneruose ir simpoziumuose.
Paroda veikia nuo birželio 20 d. iki liepos 20 d.
Parodą galima apžiūrėti darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.


Parodos lankymas nemokamas


Paskaita „Sėkmė be streso"

Š. m. birželio 25 d. 18.00 val. Kauno įgulos karininkų ramovėje vyks paskaita „Sėkmė be streso". Paskaitą skaitys Kembridžo integralaus sveikatos centro direktorius medicinos mokslų daktaras Prashantas Kakody.
Paskaitos metu bus nagrinėjamos temos:
- realybė susijusi su stresu;
- svarbiausias kiekvieno mūsų instrumentas - protas;
- aiškus mąstymas, emocinis stabilumas kaip saugaus proto garantas.

Renginys nemokamas.
Maloniai kviečiame dalyvauti.


Š. m. gegužės 25-27 d. Kaune vyks jau XXVII Tarptautinis folkloro festivalis „ATATARIA LAMZDŽIAI-2012". Festivalis pirmą kartą surengtas dar 1984 metais. Šių metų festivalio tema - tradicinis vestuvių folkloras, tačiau renginio metu netruks ir įvairių pramogų: raitelių-kvieslių jodinėjimas, koncertai, vakaronės, kūrybinis dirbtuvės, teatralizuoti vaidinimai. Renginiai vyks įvairiose Kauno miesto erdvėse, o taip pat ir KAUNO ĮGULOS KARININKŲ RAMOVĖJE.


Gegužės 25 d. (penktadienį)
17 val. atidarymo koncertas „VISA GIMINĖLĖ SUSIRINKO". Dalyviai: „Spelarit" (Suomija), „Sudmainas" (Latvija), „Pūrs" (Latvija), „Wilamowice" (Lenkija), „Strečane" (Baltarusija), „Gascinec" (Baltarusija), „Dėdės ir diedienės" (Alytaus r.), „Jūrės seklytėlė" (Kazlų Rūdos sav.), „Piliarožė (Kauno r.), „Kupolė" (Kaunas).


Gegužės 26 d. (šeštadienį)
15 val. teatralizuotas vaidinimas „KUPIŠKĖNŲ VESTUVĖS". Dalyvauja Kupiškio kultūros centro ansamblis „Kupkėmis", vadovė Alma Pustovaitienė;
16 val. koncertas „AUKŠTAIČIŲ VESTUVĖS". Dalyviai: „Pyniava" (Ukmergė), „Žaisa" (kaunas), Žiežmarių kultūros centras (Kaišiadorių r.).


Gegužės 27 d. (sekmadienį)
15 val. koncertas „DZŪKŲ VESTUVĖS". Dalyviai: „Nedėja" (Rumšiškės), „Rūta", (Alytaus r.), „Dainuviai" (Lazdijai), „Levandra" (Alytaus r.), „Riecimėlis" (Lazdijai).


Renginiai nemokami
Maloniai kviečiame dalyvauti


Kristinos Čyžiūtės parodos atidarymas

Š. m. gegužės 24 d. (ketvirtadienį) 16.00 val. Kauno įgulos karininkų ramovėje, Karininkų svetainėje (III a.) vyks Kristinos Čyžiūtės fotografijų, mini tapiserijų ir pasakojimų ciklui „Kauno miesto herojai" parodos atidarymas.

Autorė siūlo iš arčiau pažvelgti į mūsų kasdienybės stebukladarius, kurių dėka Kaunas yra Miestas. Šiandien, kai daug svarbiau apie savo darbus yra kalbėti, juos pristatyti ir strateguoti, perdengti juos misijomis ir vizijomis, mes skęstam nesibaigiančių reprezentacijų ir informacijos jūroje. Todėl šioje prasmių seklumoje „herojiškumas" pats formuoja kūnus, garsiai kalbančius apie savo darbus. Kristina Čyžiūtė savo fotografijų ciklu siūlo pažvelgti į nematomą didvyriškumo ir kasdienybės pusę, kurioje visos prasmės kuriamos tarpžmogiškųjų santykių erdvėje. Naudodama fotoreportažą, autorė siekia atskleisti herojiškumo ar darbo momentiškumą, jo laikiškumą. Mąstydama apie realybės sankirtas kasdienybėje, autorė teigia, jog dažniausiai tikrove laikome tą vaizdą, kuris yra užfiksuotas ir reprezentuotas viešam vartojimui, tuo tarpu visi tylintys vaizdai lieka neišgirsti. Todėl fotoreportažus K. Čyžiūtė pratęsia šalia jų įsitaisiusiomis kūrinių ir jų personažų istorijomis, susipinančiomis į vieną bendrą pasakojimą. Ši paroda kviečia ne tik permąstyti herojaus ir herojiškumo sampratą, susipažinti su tais, kurie mūsų kasdienybę daro įmanoma, bet ir atverti savo širdį galimybėms, senai sugulusioms į mūsų kasdienybės lentynas.

Įėjimas laisvas
Maloniai kviečiame dalyvauti


Tarptautinis XIII -asis merginų ir moterų chorų festivalis „AVE MARIA"

Š. m. gegužės 19 d. (šeštadienį) 15.00 val. Kauno įgulos karininkų ramovėje, Didžiojoje salėje (II a.) vyks Tarptautinis XIII -asis merginų ir moterų chorų festivalis „AVE MARIA".

Smulkesnė informacija.


Kauno įgulos karininkų ramovė pažymi dvi reikšmingas rūmams sukaktis

Š. m. gegužės 18 d. (penktadienį) 16.00 val. Kauno įgulos karininkų ramovėje, Didžiojoje salėje (II a.) vyks Kauno įgulos karininkų ramovės reprezentacinių rūmų veiklos (statybos) 75-erių metų ir rūmų atgavimo iš Rusijos Federacijos 20-ties metų sukakčių minėjimas.

Smulkesnė informacija prisegtuke.

PROGRAMA

  • Svečius pasitiks Karinių oro pajėgų orkestras
  • Svečių sveikinimai
  • Prisiminimai iš tarpukario Ramovės gyvenimo
  • Liudininkų pasakojimai apie Ramovės atgavimą
  • Atgautos Ramovės veikla ir perspektyvos
  • Vokalinio ansamblio „ACUSTO" atliekami kūriniai
  • Skambės Antrajame pasauliniame kare, kaip dykumos kario himnas, išgarsėjusi „Lilli Marleen" daina, atliekama Marlene Dietrich (patefonas)
  • Ankstyvųjų viduramžių karių kovas ir aprangą demonstruos senovės baltų kovų brolija „VILKATLAKAI"
  • Viduramžių šokius, aprangą ir ginkluotę pristatys riterių klubas „VIDURAMŽIŲ PASIUNTINIAI"

• Tautinio roko grupės „THUNDERTALE" (PERKŪNO SAKMĖ) dainos


Europos Sąjungos dienos renginiai

Ramovė laiko savo pareiga skatinti ir plėtoti Lietuvos kariuomenės karių ir civilių tarnautojų pilietiškumą, istorinę atmintį bei tautų bendradarbiavimą.
Todėl siūlome Jums dalyvauti Europos Sąjungos dienos renginiuose.

Platesnė informacija prisegtukuose.

Europos egzaminas

Koncertas


Kauno muzikos ansamblio „Ainiai" koncertas


Š. m. gegužės 11 d. (penktadienį) 17.00 val. Kauno įgulos karininkų ramovėje, Didžiojoje salėje (II a.) vyks Kauno muzikos ansamblio „Ainiai" (vad. Jonas Urbonas) koncertas skirtas 20-ties metų įkūrimo jubiliejui paminėti. Skambės laiko patikrintos dainos.

Programa


Koncertas skirtas Motinos dienai


Š. m. gegužės 7 d. (pirmadienį) 16.00 val. Kauno įgulos karininkų ramovėje, Didžiojoje salėje (II a.) vyks koncertas skirtas Motinos dienai paminėti.

Daugiau informacijos


„Versmės" leidykla 2012 metais rengia ekspedicijas

Ramovė laiko savo pareiga skatinti ir plėtoti Lietuvos kariuomenės karių ir civilių tarnautojų pilietiškumą, istorinę atmintį bei tautos kultūrą.


Todėl siūlome Jums dalyvauti „Versmės" leidyklos 2012 metais rengiamose ekspedicijose ir prisidėti prie visai Lietuvai svarbių darbų.


Platesnė informacija čia.

Maloniai kviečiame dalyvauti ir skleisti šią informaciją.


Kviečiame į mišraus choro "Leliumai" koncertą

Š. m. balandžio 29 d. (sekmadienį) 16.00 val. Kauno įgulos karininkų ramovėje, Didžiojoje salėje (II a.) vyks mišraus choro „Leliumai" (vad. prof. Albinas Petrauskas) koncertas skirtas 40-ties metų įkūrimo jubiliejui paminėti. Skambės pasaulio bei lietuvių kompozitorių klasikų choriniai kūriniai.


Įėjimas laisvas
Maloniai kviečiame dalyvauti


mjr. Alberto Dusevičiaus knygos „Perkūno karys" pristatymas


Balandžio 20 d. (penktadienį) 14 val. Kauno įgulos karininkų ramovėje, Karininkų svetainėje (III a.) vyks Lietuvos kariuomenėje tarnaujančio mjr. Alberto Dusevičiaus knygos „Perkūno karys" pristatymas.
Dalyvaus: autorius mjr. Albertas Dusevičius, bardas Rokas Baškys (gitara, vokalas), KTU turistų klubas „Ąžuolas". Po pristatymo vyks diskusija „Lietuvos kario įvaizdis mene".

Įėjimas laisvas. Maloniai kviečiame dalyvauti.


Nuotraukų parodos atidarymas

Š.m. balandžio 18 d. (trečiadienį) 16 val. Kauno įgulos karininkų ramovėje, Karininkų svetainėje (III a.) vyks Dainiaus Sadausko nuotraukų parodos „INDIJOS SPALVOS IR SIMBOLIAI" atidarymas.


Įėjimas laisvas. Maloniai kviečiame dalyvauti.


Žygis partizanų takais

Tauragės apskrities šauliai kiekvienais metais mini partizano J. Kasperavičiaus ir jo adjutanto A. Biliūno žuvimo metines. Šiemet neeilinius 65-uosius Laisvės gynėjų mirties metus nuspręsta prisiminti kiek kitaip.


Š. m. balandžio 14 d. (šeštadienį) nuo aštuntos valandos ryto visas Tauragės apskrities jaunimas ir visi neabejingi savo krašto istorijai žmonės yra kviečiami rinktis buvusioje NKVD būstinėje ir pėsčiomis įveikti 32 kilometrų trasą partizanų takais. Aplankysime keturias gyvenvietes, kurių prieigose kadaise būrėsi daugybė partizanų. Užsuksime į Baltrušaičių kaimą, Gaurės miestelį, Batakius ir finišuosime Antagluonio kaime, kur didvyriai žuvo. Čia susitiksime su gyva legenda buvusiu Kęstučio apygardos partizanu ats. plk Leonu Laurinsku.

Visi neabejingi savo Tėvynės istorijai žmonės itin laukiami žygyje.


Daugiau informacijos el. paštu [email protected] ir prisegtuke.

Maloniai kviečiame dalyvauti.


Atvelykio šventė

Š. m. balandžio 15 d. (sekmadienį) vyks Atvelykio šventė.


PROGRAMA:
10.00 val. šv. Mišios šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje;
11.00 val. - pokalbis su Kauno įgulos kapelionato kapelionu kpt. T. Karkliu;
12.00 val. Atvelykio šventė Kauno įgulos karininkų ramovėje Karininkų svetainėje (III a.).
Apie Velykų ir Atvelykio papročius pasakos birutietė Laura Mačiokaitė-Janušauskienė;
Muzikinius kūrinius atliks žymi Lietuvos smuikininkė Lijana Žiedelytė;
Vaikų varžytuvės - Margučių ridenimas;
Vaišės vaikams (atsineštinės).

Organizatoriai:
Kauno įgulos karininkų ramovė
LDK Birutės karininkų šeimų moterų draugijos Kauno skyrius
Kauno įgulos kapelionato kapelionas


Įėjimas laisvas. Maloniai kviečiame dalyvauti.


dr. Arvydo Anušausko knygos „Teroras 1940-1958 m." pristatymas

Š. m. balandžio 6 d. (penktadienį), 16.30 Istorinėje Prezidentūroje Kaune, bus pristatyta politiko, istoriko dr. Arvydo Anušausko knyga „Teroras 1940-1958 m.".

Remdamasis Lietuvos ir Rusijos archyvų dokumentais, šioje knygoje autorius visuomenei primena apie 1940-1958 metais vykdytą terorą, baisius nusikaltimus žmoniškumui, kai kas trečias suaugęs lietuvis tapo sovietinio teroro auka - buvo trumpam ar ilgam įkalintas, ištremtas ar nužudytas.
Knygą išleido leidykla „Versus aureus".
Pristatyme autorių kalbins VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Politologijos katedros vedėjas doc. dr. Andžej Pukšto.
Įėjimas laisvas. Maloniai kviečiame dalyvauti.


Kviečiame dalyvauti moksliniame seminare/diskusijoje "Lietuvos kariuomenės istorijos tyrinėjimai"

Š. m. kovo 27 d. (antradienį) 16.00 val. Kauno įgulos karininkų ramovėje, Kunigaikščių menėje (II a.) vyks Mokslinis seminaras - diskusija "Lietuvos kariuomenės istorijos tyrinėjimai"

Smulkesnė informacija prisegtuke

Įėjimas laisvas. Maloniai kviečiame dalyvauti.


Kęstučio Genio kūrybos vakaras

Š. m. kovo 23 d. (penktadienį) 17.00 val. Kauno įgulos karininkų ramovėje, Didžiojoje salėje (II a.) vyks Laisvės šauklio, poeto, aktoriaus Kęstučio Genio (1928-1996) kūrybos vakaras - „Neužmirštami Lietuvos laisvės šauklio poetiniai posmai".
Dalyvaus: poetas Robertas Keturakis, kunigas Robertas Grigas, laikraščio XXI amžius žurnalistas Kazimieras Dobkevičius.
Matysite video filmo „Pabudome ir kelkimės" fragmentus, dainuos vyrų choras „Perkūnas" (vad. doc. Romualdas Misiukevičius).


Architekto-dailininko Jono Lukšės piešinių parodos „Karinis paveldas Panemunėje" atidarymas

Š.m. kovo 21 d. (trečiadienį) 16 val. Kauno įgulos karininkų ramovėje, Karininkų svetainėje (III a.) vyks architekto-dailininko Jono Lukšės piešinių parodos „Karinis paveldas Panemunėje" atidarymas.


ORIENTACINIS PĖSČIŲJŲ ŽYGIS
„KĘSTUČIO APYGARDOS PARTIZANŲ TAKAIS"

Pėsčiųjų žygis „KĘSTUČIO APYGARDOS PARTIZANŲ TAKAIS" vyks 2012 m. balandžio mėnesio 21 - 22 dienomis. Žygio atidarymas 21 d. 09.30 val. Jurbarko r. Eržvilko miestelio gimnazijoje, Šaltuonos g. 14. startuojama 10 val. ir finišuojama 22 d. 13 val. Eržvilko miestelio gimnazijoje Šaltuonos g. 14;

Tik išankstinė dalyvių registracija iki balandžio 18 d. , el. paštu: [email protected], arba telefonu 867123559 ;
Smulkesnė informacija prisegtuke.

Maloniai kviečiame dalyvauti.


Knygos „VĖL ŠNIOKŠČIA RĖVOS" pristatymas

Š. m. kovo 16 d. (penktadienį) 17.30 val. Kauno įgulos karininkų ramovėje, Kunigaikščių menėje (II a.) vyks doc. dr. Vytenio Almonaičio knygos „VĖL ŠNIOKŠČIA RĖVOS" pristatymas.
Smulkesnė informacija prisegtuke.


Įėjimas laisvas. Maloniai kviečiame dalyvauti.


Juozo Girdvainio knygos „Dainuojanti revoliucija Vilniaus barikadose" pristatymas

Š. m. kovo 15 d. (ketvirtadienį) 15.00 val. Kauno įgulos karininkų ramovėje, Kunigaikščių menėje (II a.) vyks Juozo Girdvainio knygos „Dainuojanti revoliucija Vilniaus barikadose" pristatymas. Renginio metu bus galima įsigyti šią knygą sumažintomis kainomis.


Smuiko virtuozės ukrainietės smuikinikės Bohdanos Pivnenko koncertas

Š. m. kovo 14 d. (trečiadienį) 18.00 val. Kauno įgulos karininkų ramovėje, Didžiojoje salėje (II a.) kviečiame prisiliesti prie ugningo, ilgesingo ir romantiško smuiko skambėjimo veikimo Žmogaus sielai.
Savo širdį ir talentą lietuviams, kauniškiams Kovo 11-osios proga dovanoja ukrainietė Bohdana Pivnenko - smuiko virtuozė, savo kūryba tęsdama savo genialaus Tėvo Ivano Marčuko, dailininko pašaukimą šaukti ir kelti Žmogų prie Meno, paslaptingo, kaip ir jį pagimdžiusi Amžinybė...


Daugiau informacijos

Afiša


Įėjimas laisvas.


Kviečiame į koncertą "Dainuoju Lietuvai"

Kovo 11 d. (sekmadienį) 14.00 val. Kauno įgulos karininkų ramovėje, Didžiojoje salėje (II a.) organizuojamas tradicinis koncertas „Dainuoju Lietuvai", skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.
Dalyvauja: Vilniaus miesto vyrų choras „VARPAS" (vad. prof. Jurijus Kalcas), Kauno įgulos karininkų ramovės moterų choras „INDRAJA" (vad. Zinaida Gerasina).

Programa


Maloniai kviečiame dalyvauti.


Įėjimas laisvas. Maloniai kviečiame dalyvauti.


Veikiančios parodos

Nuo Valstybės atkūrimo šventės (vasario 16 d.) iki Šv. Velykų (balandžio 9 d.) Kauno įgulos karininkų ramovėje, Didžiojoje salėje (II a.) yra eksponuojami LDK PILIŲ IR TVIRTOVIŲ maketai (27 vnt.), sukurti Lietuvos moksleivių.
Taip pat veikia Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos mokytojo Gito Markučio tapybos darbų (14 vnt.) paroda „LDK pilys ir tvirtovės".
Galima užsisakyti ekskursiją ir paskaitą ,,LDK pilių ir tvirtovių apžvalga"


Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos paminėjimas

Š. m. vasario 16 d. (ketvirtadienį) 14.00 val. Kauno įgulos karininkų ramovėje, Didžiojoje salėje (II a.) vyks renginys, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti. Paskaitą „LDK pilys ir tvirtovės" skaitys dr. V. Rakutis. Bus rodoma Literatūrinė - meninė kompozicija „TŪKSTANTMEČIO LIETUVA". Po renginio bus galima susipažinti su eksponuojamais LDK pilių ir tvirtovių maketais, sukurtais Lietuvos moksleivių.


Paskaitų ciklas

Š. m. vasario 6 d. (pirmadienį) 18.00 val. Kauno įgulos karininkų ramovėje, Didžiojoje salėje (II a.) vyks festivalio „Iš kartos į kartą" skirto Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti II-asis renginys. Bus skaitoma doc. dr. Manvydo Vitkūno paskaita: „XIV amžiaus Lietuva: karas ir kasdienybė" ir mjr. Gintauto Jakšto paskaita - „Tarpukario Lietuvos karo mokyklos kasdienybė".
Š. m. vasario 9 d. (ketvirtadienį) 18.00 val. vyks III-asis renginys. Bus skaitoma doc. dr. Jono Vaičenonio paskaita: „Tarpukario Lietuvos karių uniformos ir ginkluotė".
Š. m. vasario 10 d. (penktadienį) 18.00 val. vyks IV- asis renginys. Bus skaitoma doc. dr. Rūsčio Kamuntavičiaus paskaita: „Lietuva 1500-aisiais metais".
Š. m. vasario 14 d. (antradienį) 18.00 val. vyks V- asis renginys. Bus skaitoma VDU Baltų klubo atstovų Auksės Noreikaitės ir Roko Sinkevičiaus paskaita: „Lietuvių ir latvių istorijos sąsajų paieškos".


Birutės dienos šventė

Š. m. vasario 5 d. (sekmadienį) 13.00 val. Kauno įgulos karininkų ramovėje, Kunigaikščių menėje (II a.) vyks Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų draugijos Kauno skyriaus ir Kauno įgulos karininkų ramovės organizuota tradicinė kasmetinė Birutės dienos šventė ir Laisvės gynėjo Tito Masiulio 50-ųjų gimimo metinių paminėjimas.

PROGRAMA

12 val. Šv. Mišios Kauno Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje;

13 val. Tito Masiulio fotografijų parodos „Kalnai" atidarymas Karininkų svetainėje 3 aukšte;

13.30 val. Birutės dienos šventė Kunigaikščių menėje 2 aukšte.

Įėjimas laisvas. Maloniai kviečiame dalyvauti.


Paskaita: „Sutartinės - lietuvių tradicinės polifoninės giesmės"

Š. m. vasario 2 d. (ketvirtadienį) 18.00 val. Kauno įgulos karininkų ramovėje, Didžiojoje salėje (II a.) bus skaitoma dr. Lauros Lukenskienės paskaita: „Sutartinės - lietuvių tradicinės polifoninės giesmės". Po paskaitos koncertuos folkloro ansambliai Linago ir Kadujo.

Įėjimas laisvas. Maloniai kviečiame dalyvauti.


Rimanto Vaičekonio dainų kūrybos vakaras-koncertas

Š. m. sausio 28 d. (šeštadienį) 15.00 val. Kauno įgulos karininkų ramovėje, Didžiojoje salėje (II a.) vyks kompozitoriaus-chorvedžio Rimanto Vaičekonio dainų kūrybos vakaras-koncertas.


Programoje dalyvauja:

VŠĮ „Vyturio" katalikiškosios vidurinės mokyklos mokiniai
Jono Žemaičio - Vytauto pagrindinės mokyklos mokiniai
Mišrus choras „Gimtinė"
Sargėnų bendruomenės liaudiškos muzikos kapela „Šilas"

Įėjimas laisvas. Maloniai kviečiame dalyvauti.


Viešosios įstaigos „Patriotai" veiklos 10 - ties metų paminėjimas

Š. m. sausio 21 d. (šeštadienį) 12.00 val. Kauno įgulos karininkų ramovėje, Kunigaikščių menėje (II a.) vyks VšĮ „Patriotai" veiklos 10 - ties metų paminėjimas.

P R O G R A M A

12.00 val. Renginio pradžia
12.01-12.10 val. Jaunųjų Lietuvos patriotų (JLP) organizacijos susikūrimo istorijos pristatymas
12.10-12.50 val. JLP nuveikti darbai, veiklos kryptys, jų pristatymas bei ateities planai
12.50-13.20 val. Svečių pasisakymai
13.20-13.30 val. Padėkos raštų įteikimas
13.30-14.30 val. Nuotraukų ekspozicijos peržiūra, pabendravimas su svečiais
Įėjimas laisvas. Maloniai kviečiame dalyvauti.


Lietuvos kariuomenės karininko, Žemaičių legiono vado, Vyčio kryžiaus ordino kavalieriaus, pulkininko JONO SEMAŠKOS - LIEPOS 65 -ųjų žūties metinių minėjimas

Š. m. sausio 21 d. (šeštadienį) 11.30 val. Kauno įgulos karininkų ramovėje, Didžiojoje salėje (II a.) vyks Lietuvos kariuomenės karininko, Žemaičių legiono vado, Vyčio kryžiaus ordino kavalieriaus, pulkininko JONO SEMAŠKOS - LIEPOS 65 -ųjų žūties metinių minėjimas.

P R O G R A M A

9.00 val. Gėlių padėjimas ant plk. Jono Semaškos kapo Petrašiūnų kapinėse

10.00 val. Šv. Mišios Kauno Šv. Mykolo Arkangelo (Įgulos) bažnyčioje (Nepriklausomybė a. 14, Kaunas)

11.30 val. Minėjimas Kauno įgulos karininkų ramovėje (A.Mickevičiaus g. 19, Kaunas)


Įėjimas laisvas. Maloniai kviečiame dalyvauti.


Renginys skirtas Laisvės gynėjų dienai paminėti

Sausio 14 dieną vyks renginys skirtas Laisvės gynėjų dienai paminėti. Renginio metu prisiminsime 1991 metų Sausio 13-osios įvykius, apie juos mums pasakos įvykiuose dalyvavę asmenys. Taip pat bus žiūrima video medžiaga. Į renginį atvyksta prof. V. Landsbergis, Kauno miesto meras A. Kupčinskas, buvęs Lietuvos šaulių sąjungos vadas G. Jankus ir kiti garbingi svečiai. Tai pat planuoja dalyvauti Krašto apsaugos ministrė R. Juknevičienė. Renginio programa.


Susitikimas su Sergejumi Kovaliovu

2012 m. sausio 14 d. (šeštadienį) 15 val. (arkivyskupijos konferencijų salėje (Papilio g. 5, III a.) į susitikimą su Sergejumi Kovaliovu. Sausio 13-ąją - Laisvės gynėjų dieną, iškilmingo minėjimo Seimo Kovo 11-osios salėje metu bus įteikta pirmoji Laisvės premija, kurią Seimas paskyrė Rusijos žmogaus teisių gynėjui, kovotojui už laisvę ir demokratiją Sergejui Kovaliovui.

Sergejus Adamovičius Kovaliovas Rusijos disidentas, ilgametis kovotojas už žmogaus teises, prieš sovietinį totalitarizmą ir dabar tęsiantis aktyviai savo veiklą. Žmogus žinomas tiek Lietuvoje, tiek Rusijoje, tiek pasaulyje. Jam yra tekę ant savo pečių pakelti visą milžiniškos prievartos mašinos priespaudą ir priešiškumą. Net ir katalikai ne kartą jausdavosi sugėdinti šio žmogaus ištikimybe, tvirtumu ir paklusnumu savo sąžinės balsui.

1969 m. jis įkūrė pirmąją sovietinę žmogaus teisių asociaciją, Iniciatyvinę grupę Žmogaus teisėms TSRS ginti, ir vėliau tapo pagrindine disidentinio judėjimo Lietuvoje jungtimi.

1974 m. gruodžio 28 d. S. Kovaliovas buvo suimtas, apkaltintas antisovietine propaganda ir agitacija ir teisiamas Vilniuje. 1975 m. gruodžio mėnesį teismas jam skyrė 7 metus laisvės atėmimo, bausmę atliekant griežto režimo lageryje, ir 3 metus tremties.

Kvietimas.

Maloniai kviečiame dalyvauti.

Kauno arkivyskupijos kurija


Dokumentinio filmo "Nežinomi didvyriai" premjera


Maloniai kviečiame į dokumentinio filmo „NEŽINOMI DIDVYRIAI" premjerą, kuri įvyks 2012 m. sausio 13 d. (penktadienį), 16.00 val. kino teatre "Romuva", Kaune.

"Tos sausio dienos daug vardų turi. Tos kruvinos dienos, kančių dienos laiko tėkmėje įgavo vieną, apibendrintą, grėsmingą pavadinimą - Sausio 13-oji." - šiais žodžiais prasideda dokumentinis filmas "Nežinomi didvyriai", skirtas 1991-ųjų metų Sovietų Sąjungos karinių dalinių agresijos akto prieš beginklius Lietuvos Laisvės gynėjus dvidešimtmečiui.

Filmą pristato viešoji įstaiga „E2K", kurianti istorinius dokumentinius filmus apie svarbiausius Lietuvos istorijos faktus ir įvykius.

Kvietimas.

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2012-12-20
Sprendimas: Fresh Media