Lietuvos kariuomenė
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Uždaviniai ir funkcijos

 

 UŽDAVINIAI

 

 1. 

Pasirengti ir vykdyti oro operacijas ir oro operacijų palaikymą.
 2.

Prisidėti formuojant ir siunčiant į daugianacionalines ar jungtines operacijas įvairios sudėties oro operacijų ir oro operacijų palaikymo vienetus.

 3.

Parengti Šiaulių karinio aerodromo infrastruktūrą ir pajėgumus, kad sąjungininkų orlaiviai galėtų vykdyti kolektyvinės gynybos operacijas.

 

   
  

 

 

 FUNKCIJOS

 

 Įgyvendindama jai pavestus uždavinius Aviacijos bazė atlieka šias funkcijas:

 

 1. Vykdo Aviacijos bazės karių kovinį rengimą.
 2.

Užtikrina nenutrūkstamą 24 valandų per parą ir septynių parų per savaitę Šiaulių karinio aerodromo funkcionavimą.

 3.

Kaip priimančioji šalis teikia kartu su kitais kariuomenės vienetais paramą Šiaulių kariniame aerodrome dislokuotoms NATO, EU pajėgoms. 

 4.Vykdo sąjungininkų orlaivių aptarnavimą (Cross servicing).
 5.  

Vykdo priešgaisrinės ir gelbėjimo komandos funkcijas pagal Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (angl. ICAO) 7 kategorijos reikalavimus.

 6. Prižiūri ir aptarnauja Šiaulių karinio aerodromo skrydžių lauką, navigacines sistemas ir žiburius.
 7.

Atlieka vadovavimo ir valdymo procedūras Šiaulių kariniame aerodrome, vykdant oro policijos funkcijas ir kitas oro operacijas.

 8.

Aprūpina Lietuvos kariuomenės karinius vienetus, kurie perdislokuojami per Šiaulių karinį aerodromą, aerodromo specialiąja technika ir transportu.

 9.

Teisės aktų nustatyta tvarka vykdo paieškos ir gelbėjimo darbus Lietuvos Respublikos teritorijoje, teritoriniuose vandenyse ir išskirtinėje ekonominėje zonoje.

 10.

Atlieka medicininės evakuacijos ir gelbėjimo užduotis, gabena donorų organus transplantacijos operacijoms (pagal galiojančias sutartis ir nenumatytais atvejais). 

 11.Transportuoja oru karius, valstybines delegacijas ir krovinius.

 

 
  

 

 12.Vykdo aviacinį Lietuvos kariuomenės parašiutinio rengimo aprūpinimą.              
 13.

Vykdo aviacinį aprūpinimą rengiant Lietuvos kariuomenės karius dalyvauti tarptautinėse operacijose.

 
 14.

Atlieka Sausumos pajėgų, Karinių jūrų pajėgų, Specialiųjų operacijų pajėgų pratybų aviacinį aprūpinimą.

 
 15.Atlieka jūros ekonominės zonos žvalgybą . 
 16.

Dalyvauja tarptautiniuose mokymuose ir pratybose bei kituose karinio bendradarbiavimo projektuose ir renginiuose.

 
 17.

Teisės aktų nustatyta tvarka aprūpina tarptautinius aviacijos mokymus ir pratybas, kurie vyksta Šiaulių kariniame aerodrome.

 
 18.

Generuoja aviacijos pajėgumus prisidedant prie Lietuvos tarptautinių įsipareigojimų, vykdant tarptautines misijas ir operacijas.

 
 19.Teikia siūlymus dėl įrangos ir technikos atnaujinimo ir modernizavimo. 
 20.

Palaiko ryšius su vietos visuomene ir pagal savo galimybes dalyvauja jos viešajame gyvenime. 

 
 21.Taikos metu vykdo Aviacijos bazės teritorijos ir objektų apsaugą.  
 22.

Bendradarbiauja su Valstybinės sienos apsaugos tarnyba ir Lietuvos muitine užtikrinant tarptautinio oro uosto statusą. 

 
 23.

Teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis teikia pagalbą kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms. Aviacijos bazė gali vykdyti ir kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, susijusias su jos veikla.

 

 

   
  

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2015-08-06
Sprendimas: Fresh Media