Lietuvos kariuomenė
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Istorija

 

1992 m. sausio 2 d. Krašto apsaugos ministerijoje buvo įsteigta Aviacijos tarnyba, kurios viršininku paskirtas plk.ltn. Z. Vegelevičius.
1992 m. sausio 23 d. krašto apsaugos ministro įsakymu buvo patvirtinti Aviacijos tarnybos Aviacijos bazės etatai. Tačiau Aviacijos bazė buvusiame Barysių aerodrome buvo pradėta kurti tik kovo mėnesį, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybės potvarkiu aviakompanijos "Lietuvos avialinijos" 1992 m. balandžio 30 d. Šiaulių jungtinė aviacijos eskadrilė, 24 lėktuvai An-2, eskadrilei priklausantys pastatai ir teritorija buvo perduoti Krašto apsaugos ministerijos Aviacijos tarnybai. Ši technika ir ją aptarnaujantys žmonės sudarė Pirmosios aviacijos bazės, įsikūrusios Barysių aerodrome (Joniškio raj.), branduolį. Nuo 1993 m. kovo 1 dienos Aviacijos tarnybą reorganizavus į Lietuvos kariuomenės karines oro pajėgas ( KOP), Aviacijos bazė buvo pervadinta - KOP Pirmąja aviacijos baze.

1992 m. birželio 12 d. pirmą kartą po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo iš Barysių aerodromo į orą pakilo lėktuvas An-2 su Vyčio Kryžiais - Lietuvos karo aviacijos skiriamaisiais ženklais - ant sparnų. Todėl ši diena yra laikoma Pirmosios aviacijos bazės įkūrimo diena, o šiandien ir KOP Aviacijos bazės įkūrimo diena.  

 AB štabas

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirmasis Aviacijos bazės štabas

Barysių aerodrome

Išvedant Rusijos kariuomenę iš Lietuvos, pagrindinis KOP karių uždavinys, buvo perimti aerodromus ir juose esančią įrangą kuo geresnės būklės ir neleisti jų suniokoti. Dar tebešeimininkaujant Rusijos transporto aviacijos divizijai, 1993 m. Panevėžio raj. Pajuosčio aerodrome buvo pradėta formuoti Antroji aviacijos bazė. 1993 m. balandžio 21 d. KOP vado įsakymu Nr. 26 "Dėl Aviacijos bazių pavadinimo" Aviacijos bazė, dislokuota Pajuostyje (Panevėžio raj.), pavadinta "Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijos Karinių oro pajėgų Antroji aviacijos bazė". Antrojoje Aviacijos bazėje buvo dislokuotos dvi eskadrilės: naikintuvų ir transporto.

1994-2000 m. Kazlų Rūdoje veikė ir Trečioji aviacijos bazė.

 

Nuo 1995 m. iki 1999 m. Pirmoji aviacijos bazė buvo perdislokuota į šalia Zoknių oro uostą, kuriame Sovietinės okupacijos metais buvo dislokuoti Sovietų Sąjungos karo aviacijos naikintuvų pulkas, radioelektroninės kovos ir žvalgybinės aviacijos lėktuvų eskadrilės.  

 

AB bendras vaizdas

 

Aviacijos bazės bendras vaizdas (Zokniai)

 

Vykdant Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2000 m. kovo 24 d. įsakymą Nr. 306 "Dėl Kariuomenės pajėgų dalinių, junginių, tarnybų ir kitų karinių vienetų reorganizavimo", 2000 m. KOP Antroji aviacijos bazė buvo reorganizuota: transporto lėktuvai AN-26 bei mokomieji naikintuvai L-39 perduoti Pirmajai aviacijos bazei. Į Šiaulius išvyko ir transporto bei naikintuvų grandžių lakūnai. Tuo metu iš Šiaulių į KOP Antrąją aviacijos bazę buvo perkelti KOP Pirmosios aviacijos bazės sraigtasparniai, kartu atvyko ir sraigtasparnių įgulos. Vykdant Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 18 d. įsakymą Nr. V-901 "Dėl Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų karinių vienetų reorganizavimo ir steigimo" nuo 2004 m. spalio 1 dienos Karinių oro pajėgų Pirmoji ir Antroji aviacijos bazės buvos reorganizuotos į Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų Aviacijos bazę. Iki 2004 m. Aviacijos bazėje buvo dislokuojami tik reaktyviniai lengvieji atakos naikintuvai ir transporto lėktuvai, po KOP Pirmosios ir Antrosios aviacijos bazių reorganizavimo - ir sraigtasparniai.

 

Nuo 2004 m. kovo mėnesio, kai Lietuva, Latvija ir Estija tapo NATO narėmis, Aviacijos bazėje buvo dislokuotos NATO oro policijos Baltijos šalyse vykdančios pajėgos.
Nuo 2011 m. iki 2014 m. pabaigos Aviacijos bazės Sraigtasparnių eskadrilės kariai dalyvavo 7-iose OPMG (Oro pajėgų mokymų grupės) pamainose Afganistano Islamo Respublikoje, kur, koordinuodami savo veiklą su JAV kariais, rengė afganistaniečių sraigtasparnių pilotų ir jų techninės priežiūros specialistus. Ši grupė taip pat mokė planuoti oro operacijas, organizuoti orlaivių techninės būklės priežiūrą, remonto darbus. 

 

 

   
 

 

Nuo 2013 m. kovo 28 d. Aviacijos bazėje rengiamas visuomenei atviras renginys - bėgimas Kilimo taku "RUNWAY RUN", kuris kasmet sutraukia tūkstančius dalyvių. Pakilimo taku kartu bėga Lietuvos kariuomenės ir sąjungininkų kariai, NATO šalių ambasadų darbuotojai, Estijos ir Latvijos Karinių oro pajėgų atstovai, visi KAS sistemos kariai ir civiliai tarnautojai, bėgimo mėgėjų asociacijos bei visi norintys sudalyvauti šiame renginyje.  

 

 

   

 

2014 m. Aviacijos bazės kariai kartu su Prancūzijos kariais dalyvavo ir tarptautinėje operacijoje Centrinėje Afrikos Respublikoje. Prancūzijos operacija „Sangaris" vykdoma pagal 2013 m. gruodžio 5 d. priimtą Saugumo tarybos rezoliuciją. Jos užduotis - stabilizuoti padėtį ir užkirsti kelią smurtui ir civilių aukoms, sudaryti sąlygas humanitarinei pagalbai šalyje. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2016-03-14
Sprendimas: Fresh Media