Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Reakcija į nepateisintus lūkesčius

 

Reakcija į nepateisintus lūkesčius gali būti dvejopa: 1) Adaptyvi arba prisitaikymo, kai kariams pavyksta susidoroti su problemine situacija. Žvelgiant iš karinės organizacijos perspektyvos, ši reakcija yra adaptyvi, kadangi ji nekelia pavojaus pačiai kariuomenės misijai. 2) Neprisitaikymo, kai karių bandymai išspręsti problemą kelia pavojų operacijos sėkmei.


Prisitaikymo reakcijos:

 

  • nuolaidumas;
  • prašymas keisti situaciją.


Neprisitaikymo reakcijos:

 

  • nepaklusnumas (sabotavimas);
  • pasitraukimas iš karinės tarnybos.

 

Prisitaikymo reakcijos

 

Nuolaidumas yra dvejopas: problemą galima pasistengti įvertinti objektyviai arba pasiduoti tyliam pesimizmui. Lanksčiausia prisitaikymo reakcija pasireiškia tada, kai į problemą stengiamasi pažvelgti objektyviai. Toks teigiamai nuspalvintas nuolaidumas pasireiškia kariniame vienete, kurio kariai tiek pasitiki vadais, kad gali nuolaidžiai vertinti tą aplinkybę, kad jų lūkesčiai nepasiteisino. Šią reakciją gerai apibūdina pasakymas „nuryk karčią piliulę ir gyvenk toliau", bandymas linksmai pažvelgti į problemą ir aplinkinių paramos ieškojimas, kreipiantis į tuos karius, kurie yra perpratę rūsčią kariško gyvenimo tikrovę.

 

Karių pasitikėjimo limitas nėra begalinis. Mažėjant pasitikėjimui, nuolaidumą gali pakeisti tylus pesimizmas. Šis pesimizmas nebūtinai taps kliuviniu misijai įgyvendinti, tačiau ateityje jis gali turėti neigiamų padarinių. Vadinasi, vadams būtina atkreipti dėmesį į pesimizmą išduodančius požymius.


„Tą dieną, kai kariai liausis ėję pas jus su savo problemomis, jūs liausitės būti jų vadas. Jie arba jau nebetiki, kad jūs galite jiems kuo nors padėti, arba mano, kad jums nusispjaut...,"

 

Generolas  Collinas Powellas

 

Prie šių požymių skirtinos depresija ir prastas psichologinis mikroklimatas. Vadai turi pastebėti šiuos požymius tam, kad galėtų imtis priemonių, kol karinis vienetas neprarado dalies savo veiksmingumo.

 

Prašymas keisti situaciją. Ši reakcija gali paskatinti karį kreiptis į karinio vieneto vadą, prašyti keisti situaciją, pateikti pasiūlymų, kaip ją pagerinti, arba grasinti pasitraukimu iš karinės organizacijos. Pokalbis akis į akį nebūtinai yra neigiamas dalykas, tačiau jis gali baigtis net subordinacijos pažeidimu, o tai jokiu būdu nepateisins karinio vieneto vado lūkesčių, susijusių su kariu. 

 

Neprisitaikymo reakcijos

 

Subordinacijos pažeidimas (sabotavimas). Ši reakcija gali pasireikšti labai įvairiai - ir pasyviąja agresija (užduotys atliekamos neskubant, įvykdant tik minimalius reikalavimus), ir subordinacijos pažeidimu. Ji gali reikštis ir atvirai agresyviais poelgiais, pavyzdžiui, turto naikinimu arba savęs žalojimu, siekiant prieš laiką būti paleistam iš karinės tarnybos.

 

Pasitraukimas iš karinės organizacijos. Prie kitų reakcijų skirtinas pasitraukimas iš karinės tarnybos nustatyta tvarka arba neleistinu būdu, t. y. dezertyravus. Kaip bepasitrauktų iš karinės tarnybos karys, tai gali turėti neigiamos įtakos visos organizacijos koviniam pasirengimui. Pasitraukimas iš karinės tarnybos gali būti ženklas, kad kariai nelinkę toliau toleruoti lūkesčių nepasiteisinimo. Tai gali būti ženklas, kad prarastas pasitikėjimas karine vadovybe. Pasitikėjimas yra vienas esmingiausių veiksnių, užtikrinant karinio vieneto veiksmingumą, tačiau jo negalima laikyti savaime suprantamu dalyku.

 

 

Skaityti kitą skyrių: Kaip vadas sprendžia lūkesčių valdymo klausimus

 

Tekstas iš knygos "Psichologinės paramos teikimas visuose tarptautinės operacijos ciklo etapuose: vado knyga - vadovas". Knygą PDF formatu galite atsisiųsti čia.

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2018-01-23
Sprendimas: Fresh Media