Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Užduotys ir funkcijos

1. Rengia karius valstybės sausumos teritorijos ginkluotai gynybai, siekiant užtikrinti valstybės teritorijos vientisumą;
2.  Vykdo užduotis, užtikrinančias valstybės karinės gynybos planų įgyvendinimą, rengia bataliono veiklos planus;
3. Organizuoja GRG AB padalinių rengimą valstybės karinės gynybos užduočių vykdymui;
4. Palaiko kovinę parengtį batalione;
5. Nustato GRG AB padaliniams privalomus kovinio rengimo reikalavimus, vykdo GRG AB karių kovinį rengimą;
6. Rengia GRG AB karius ir iš jų sudarytus karinius vienetus dalyvauti tarptautinėse operacijose;
7. Papildo parengtais kariais kitus Lietuvos karinius vienetus, siunčiamus dalyvauti tarptautinėse operacijose;
8. Įstatymų nustatytais atvejais ir sąlygomis teikia pagalbą kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms;
9. Dalyvauja rengiant taikos meto užduočių (toliau - TMU) planus;
10. Paskirsto užduotis, užtikrinančias TMU įgyvendinimą, GRG AB padaliniams;
11. Organizuoja ir (arba) koordinuoja GRG AB padalinių rengimą TMU vykdymui;
12. Skiria GRG AB karius ir (arba) GRG AB padalinius bei priemones TMU vykdymui;
13. Palaiko ryšius su visuomene ir pagal galimybes dalyvauja jos viešajame gyvenime;
14. GRG AB gali vykdyti ir kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas, susijusias su jo veikla.

Nuotraukos iš GRG AB archyvo.

   2 3
   

MPB „Geležinis Vilkas“ naujienos

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2018-08-09
Sprendimas: Fresh Media