Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Tarptautinės operacijos

Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos bataliono kariai dalyvavo šiose tarptautinėse operacijose

LITCON-6        IRAKAS

2005

PAG-5              AFGANISTANAS

2007

 PAG-9              AFGANISTANAS 2009

OAVG (II gr.)   AFGANISTANAS

OAVG (I gr.)    AFGANISTANAS

OAVG (II gr.)  AFGANISTANAS

PAG-17            AFGANISTANAS

TVIRTA

PARAMA           AFGANISTANAS

2010

2011

2012

2013

 

2017 

LITCON - 6

LITCON-6 sudėtyje į tarptautinę misiją išvyko Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos bataliono 8 karių skyrius.

                               irakas  
   
 

PAG - 5

Į tarptautinę taikos palaikymo misiją Afganistane PAG-5  sudėtyje išvyko 21 Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos bataliono karys.

  
  

PAG - 9

Tarptautinę taikos palaikymo misiją Afganistane ( PAG-9) galima laikyti bemaž didžiausiu, kada nors buvusiu bataliono istorijoje iššūkiu. Misijoje batalionas dalyvavo pilnos sudėties, papildytas kitų Lietuvos kariuomenės padalinių kariais. Kartu su Lietuvos kariais PAG-9 sudėtyje tarnavo kariai iš kitų pasaulio valstybių. Provincijos atkūrimo grupei vadovavo plk. Alvydas Šiuparis. Viena iš pagrindinių PAG užduočių buvo padėti Afganistano valdžiai plėsti įtaką Goro provincijoje, užtikrinti saugumą ir sudaryti tinkamas sąlygas atkurti provinciją. Batalionas garbingai įvykdė visas jam iškeltas užduotis.

PAG-9 kariai dalyvavo Čagčarano mokinių pamokoje

2009 metų pirmąją vasaros dieną PAG-9 kariai lankėsi didžiausioje Čagčarano mokykloje ir dalyvavo vienoje afganistaniečių vaikų pamokoje.

„Idėja aplankyti Sultono Saladino vardu pavadintą mokyklą kilo po to, kai bendraudami su vietiniais išgirdome nemažai klausimų apie PAG vykdomą veiklą ir norą sužinoti daugiau apie Lietuvos karius. Norėjosi, kad vaikai susitiktų su Lietuvos kariais ir betarpiškai su jais pabendrautų. Šią  mintį parėmė ir mokyklos direktorius," - sakė Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupės (toliau PAG) civilių ir kariškių bendradarbiavimo skyriaus viršininkas majoras Renatas Spėčius.

Keli Lietuvos ir Kroatijos kariai buvo pakviesti į anglų kalbos pamoką. Klasė, kurioje buvo virš 50 įvairaus amžiaus mokinių, maloniai sutiko PAG karius ir aktyviai su jais bendravo. Kariai uždavinėjo klausimus anglų kalba ir aktyviausius pamokos dalyvius paskatindavo mažomis dovanėlėmis. Mokiniai taip pat neliko skolingi ir karius pamokė Dari kalbos ir kaip užrašyti kai kuriuos žodžius.

„Buvo tikrai malonu nuoširdžiai pabendrauti su vietiniais vaikais ir matyti tas žvilgančias akis, kurios rodė jų susidomėjimą mūsų vykdoma veikla. Džiaugiuosi, kad šie vaikai, kurie yra Afganistano ateitis, drąsiai uždavinėjo klausimus, nebijojo parodyti savo žinias ir aktyviai dalyvavo šioje improvizuotoje pamokoje," - sakė karininkas iš Kroatijos.

PAG aktyviai remia švietimą Afganistano Goro provincijoje ir stengiasi kuo dažniau užsukti į mokymo įstaigas. Taip pat padeda mokykloms, kuriose vaikai galėtų gauti pagrindinį išsilavinimą, aprūpina jas baldais, knygomis, sąsiuviniais, kuprinėmis ir rašymo priemonėmis. Deja, bet nemaža dalis Goro provincijos vaikų mokosi taip vadinamose „mokyklose po atviru dangumi", kai pamokos vyksta atvirame lauke. Tokiems atvejams padovanota palapinė, kurioje galima pasislėpti nuo saulės kaitros ir vėjų, vietiniams tampa klase pamokoms.

vyr. ltn. Marius Varna

PAG-9 visuomenės informavimo karininkas

vyr. ltn. M. Varnos ir Lietuvos URM nuotraukose:

Afganistano mokyklos „po atviru dangumi" ir PAG-9 kariai Čagčarano mokykloje.

     3     1     2
   

Lietuvos kariai Afganistano motinas sveikino su motinos diena

Birželio 15 dieną Čagčarane buvo švenčiama motinos diena. Į iškilmingą minėjimą, skirtą motinoms, buvo pakviesti ir Afganistano Goro provincijos grupės (toliau - PAG) kariai. Renginio organizatoriai taip pat paprašė, kad minėjime dalyvautų ir moterys, tarnaujančios PAG.

Organizatoriai pakvietė 50 Čagčarano motinų, kurios jų manymu, geriausiai atspindi Afganistano motinos įvaizdį: rūpinasi vaikais, namų buitimi ir stengiasi, kad jų atžalos gautų gerą išsilavinimą. Visoms šioms motinoms buvo įteiktos dovanos.

Renginyje dalyvavęs Goro provincijos gubernatorius pasveikino motinas su jų diena ir kiekvienai įteikė po skarą.

„Pati būdama moteris suprantu, kiek daug pastangų ir darbo reikalauja vaikų auginimas, todėl man itin džiugu stovėti prieš jus, motinos, ir sveikinti jus,"- kreipdamasi į susirinkusias moteris kalbėjo PAG medicinos skyriaus vadė majorė Valerija Urbienė.

PAG kariai, pagerbdami Čagčarano motinas, taip pat prisidėjo prie sveikinimų ir kiekvienai motinai įteikė po mažą dovanėlę, kurias padėjo išdalinti PAG tarnaujančios moterys.

vyr. ltn. Marius Varna

PAG-9 visuomenės informavimo karininkas

 md         md2 
  

PAG-9 kariai grįžo iš penkių dienų patrulio

Liepos pirmosios dienos popietę, į Lietuvos vadovaujamos Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupės (toliau - PAG) stovyklą, po penkių dienų patrulio sugrįžo PAG-9 kariai. Tai ilgiausias PAG-9 karių vykdytas patrulis. Numatytų ir suplanuotų užduočių įvykdymui, kariai vyko į vienus iš tolimiausių - pietinius Goro provincijos rajonus. Į patrulio sudėtį buvo įtraukti ir Afganistano nacionalinės policijos pareigūnai.

Be numatytų užduočių, patrulio metu, vieno kaimo mokyklai po „atviru dangumi" (taip vadinamos mokyklos, kur pamokos vyksta tiesiog lauke - aut. pastaba) buvo perduota palapinė, kuri tapo klase ir kuria itin džiaugėsi vaikai.

PAG karių surinkta informacija apie provincijos atokiuose rajonuose esančius balsavimo centrus yra itin svarbi būsimiems Afganistano rinkimams. Šių metų rugpjūčio pabaigoje šalyje bus renkamas naujas šalies prezidentas, taip pat provincijos tarybų nariai. Padėti rinkti informaciją apie balsavimo centrus, tarptautinių pajėgų paprašė Afganistano vyriausybė, nes pati šalis neturi pakankamai pajėgumų tinkamai pasiruošti rinkimams. Afganistane dislokuotos tarptautinės pajėgos padeda vietinei valdžiai ruoštis artėjantiems rinkimams, bet pačių rinkimų eigos neįtakos, nes vienas svarbiausių tarptautinių pajėgų tikslų - išlikti nešališkais. 2005 metais šalyje vykę rinkimai į prezidento postą, Goro provincijoje praėjo be incidentų, to priežastis buvo ir Lietuvos vadovaujamos provincijos atkūrimo grupės sėkminga veikla.

Kaip sakė vienas iš patrulyje dalyvavusių karininkų - mobiliosios stebėjimo ir ryšių grupės vadas, kapitonas Gintaras Hofmanas: „vietiniai mus pasitikdavo tikrai draugiškai ir bendraujant su kaimų gyventojais ir seniūnais nesijautė įtampos. Taip pat pastebėjau, kad žmonės labai pasitiki savo jėgomis, daug dirbdami patys kuria geresnį gyvenimą, o ne vien tik prašo paramos. Į ką dar atkreipiau dėmesį - provincijoje vyksta progresas, nes, pavyzdžiui, Taivaros rajone nemažai gyventojų turi elektros energiją ir nemažai šviesų net naktį nebuvo išjungiamos."

Patrulyje dalyvavę karininkai atkreipė dėmesį į gerą Afganistano nacionalinės policijos atstovų darbą patrulio metu. Goro policiją aktyviai bendradarbiauja su PAG esančia policijos rengimo misija, taip pat Europos policijos (EUPOL - angl.) atstovais. Viena iš PAG užduočių yra remti vietines policijos pajėgas, tuo tikslu vykdomi mokymai ir pratybos vietiniams policininkams, konsultuojama įvairiais klausimais.

PAG - tai bendra karių ir civilių misija Afganistane, kurios tikslas yra stiprinti centrinės valdžios įtaką, padėti kuriant saugumą ir stabilumą provincijoje ir sudaryti sąlygas regiono ir šalies atkūrimui. Be Lietuvos, šioje misijoje taip pat dalyvauja Danijos, Japonijos, Kroatijos, Ukrainos, Gruzijos ir JAV atstovai.

PAG-9 visuomenės informavimo karininkas

vyr. ltn. Marius Varna

     502      414     807
   

PAG-9 vykdė medicininį patrulį į nuošalų Goro provincijos kaimą

Liepos 3 dieną Lietuvos kariai Goro provincijoje vykdė medicininį patruliavimą (angl. MEDCAP - Medical Civil Affairs Patrol). Patrulio metu kariai atvyko į nuošalų kaimą, į kurį per 14 paskutinių metų jie buvo pirmieji užsukę svetimšaliai ir gyventojams suteikė būtiną medicininę pagalbą.

Pagal NATO tarptautinių saugumo paramos pajėgų  (angl. NATO International Security Assistance Force, ISAF) vykdomą programą, Lietuvos vadovaujamos Goro provincijos grupės (toliau - PAG) kontingentas aktyviai dalyvauja tokio tipo operacijose. Liepos 3 dienos medicininio patrulio metu kariai ir medikai atvyko į Karbashi Quale (Driežų urvo - liet.) kaimą ir suteikė medicininę pagalbą maždaug šimtui kaimo gyventojų.

Patrulio metu Lietuvos, Ukrainos, Gruzijos ir vietiniai medikai apžiūrėjo kaimo gyventojus ir suteikė medicininę pagalbą. Kaip pasakojo patrulyje dalyvavusi PAG-9 medicinos skyriaus vadė majorė Valerija Urbienė: „Žmonės, gyvenantys kaime, turėjo mažai sveikatos problemų. Dažniausiai skundėsi nugaros ir sąnarių skausmais, o vaikai slogavo ir jų veido oda buvo išberta."

Kaimo gyventojai buvo gerokai nustebę, pamatę atvykusius PAG-9 karius ir medikus, nes, kaip vėliau patys pasakojo, į nuošalų kaimą per paskutinius 14 metų buvo atvažiavę tik du automobiliai. Įdomi detalė - kaimas pavadintas Driežų urvu, nes jame gyvena tūkstančiai driežų, kurie puikiai sutaria su kaimo gyventojais. Kaip pasakojo Čagčarano miesto gyventojai, tai unikalus atvejis Gore, kai vienoje vietoje gyvena tiek daug driežų.

PAG medikai nuolat bendradarbiauja su Čagčarano ligoninės personalu, jį moko, konsultuoja vietinius pacientus miesto ligoninėje ir stovyklos medicinos punkte. Sudėtingų atvejų metu operuoja vietinius. PAG ir toliau tęs šio tipo operacijas, nes neretai tai būna vienintelė medicininė parama, kurią gali gauti atokesnių kaimų gyventojai.

PAG - tai bendra karių ir civilių misija Afganistane, kurios tikslas yra stiprinti centrinės valdžios įtaką, padėti kuriant saugumą ir stabilumą provincijoje ir sudaryti sąlygas regiono ir šalies atkūrimui. Be Lietuvos, šioje misijoje taip pat dalyvauja Danijos, Japonijos, Kroatijos, Ukrainos, Gruzijos ir JAV atstovai.

PAG-9 visuomenės informavimo karininkas

vyr. ltn. Marius Varna

     908     770     889
   

PAG kariai patruliuodami Goro provincijoje aptiko didelį kiekį amunicijos

Lietuvos vadovaujamos Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupės (toliau - PAG) kariai vykdė patrulį į Badgah kaimą, šiaurinėje provincijos dalyje. Grįždami į Čagčaraną, kariai atsitiktinai aptiko didelį kiekį amunicijos.

Badgah kaime PAG kariai susitiko su kaimo vyresniaisiais, bendravo su vietiniais. Tuo metu PAG karo medikai apžiūrėjo ir pakonsultavo virš 200 suaugusių kaimo gyventojų ir beveik 160 vaikų. „Pirmą kartą per mūsų vykdytus medicininiu patrulius apžiūrėjome tiek daug vaikų; beveik kiekviena moteris turėjo po vaiką arba po kelis," - sakė PAG-9 medicinos skyriaus vadė majorė Valerija Urbienė, pridūrusi, kad dažniausi nusiskundimai buvo tie patys, kaip ir kitų patrulių metu - odos, sąnarių ir žarnyno ligos.

Grįždami į Čagčarane įsikūrusią stovyklą, PAG kariai žvalgė šalia kaimo esančią vietovę ir surado didelį kiekį minosvaidžių minų. Sudėtos po dideliu akmeniu 71 skirtingose šalyse pagamintos minosvaidžio minos  buvo vienodo 82 milimetrų kalibro. Į vietovę buvo išsiųsti PAG sprogmenų naikinimo specialistai, kurie, apžiūrėję rastas minas, nusprendė jas gabenti į šalia Čagčarano esančią PAG karių šaudyklą sunaikinimui. „Kol kas tai didžiausias amunicijos kiekis Goro provincijoje, kurį Lietuvos kariai aptiko vienoje vietoje. Visos minos yra likusios nuo dar sovietinės invazijos laikų," - sakė PAG inžinerinio vieneto vadas kpt. Ričardas Margelis, pridūręs, kad jei jos būtų patekusios į priešiškų elementų rankas, iš jų galima būtų pagaminti pakankamai didelį kiekį savadarbių sprogmenų, kurie keltų nemažą grėsmę ISAF kariams, dislokuotiems Afganistane.

PAG - bendra civilinė ir karinė misija, NATO ISAF dalis. Lietuvos vadovaujama PAG Goro provincijos sostinėje Čagčarane pradėjo veikti 2005 m. vasarą.  Pagrindinė misijos užduotis - padėti Afganistano valdžiai plėsti įtaką provincijoje, užtikrinti saugumą ir sudaryti tinkamas sąlygas provincijai atkurti.

PAG be maždaug 150 Lietuvos karių ir civilių, tarnauja ir dirba Danijos, Gruzijos, Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kroatijos, Rumunijos ir Ukrainos kariai ir civiliai. Šiuo metu Afganistane tarnaujanti devintoji PAG Lietuvos karių pamaina suformuota Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos bataliono pagrindu.

PAG-9 visuomenės informavimo karininkas

vyr. ltn. Marius Varna

 10        11
   

                    Oro atakos valdymo būrio kariai išvyko i tarptautinę operaciją

       2010 metų liepos pirmąją dieną, kariuomenės vadas gen. mjr. Arvydas Pocius, iškilmingos rikiuotės metu palydėjo į taikos rėmimo operaciją, Afganistane, Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos bataliono Oro atakos valdymo būrio keturis karius, vykstančius į tarptautinę misiją Danijos kariuomenės sudėtyje. Karius palaimino kapelionas mjr. Arnoldas Valkauskas. Kariai operacijų rajone vykdys nustatytas užduotis ir kartu su danų kariais tobulės oro erdvės valdymo ir ginimo srityje.

   

 

Nuotraukos: iš GRG AB archyvo.

Apdovanoti iš misijos Afganistano pietuose grįžę Lietuvos kariai

Rugpjūčio 22 d. Lietuvos kariuomenės Jungtiniame štabe apdovanoti iš tarptautinės misijos Afganistane grįžę Lietuvos kariai. Jungtinio štabo viršininkas pulkininkas Vilmantas Tamošaitis oro atakos valdymo grupės (OAVG) kariams įteikė medalio „Už tarptautines operacijas" ženklus, žyminčius, kad kariai tarptautinėje misijoje dalyvavo ne pirmą kartą, o trims OAVG kariams ir kariuomenės pajėgų lygmens medalius „Už pasižymėjimą".
Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos bataliono antroji oro atakos valdymo grupė, kurios pagrindinė užduotis buvo koordinuoti orlaivių antžemines atakas, pusės metų trukmės misiją atliko Afganistano pietuose esančioje Helmando provincijoje, Danijos kariuomenės kontingento sudėtyje.
Šiuo metu Afganistane tarnauja apie 250 Lietuvos karių. Šalies sostinėje Kabule yra įsikūrę Nacionalinės paramos elemento ir Lietuvos specialiosios misijos Afganistane apsaugos kariai. Dalis Lietuvos karių tarnauja Afganistano vakarinėje dalyje esančiame Herato mieste dislokuotoje NATO tarptautinių saugumo paramos pajėgų Vakarų regione vadavietėje. Čagčarane veiklą vykdo Lietuvos vadovaujama Goro provincijos atkūrimo grupės kariai, Policijos operacinė mokymo ir sąveikos grupė padeda rengiant Goro provincijos policijos pareigūnus, o karo patarėjų grupė rengia provincijoje dislokuotus Afganistano karius. Pietinėje Afganistano provincijoje Kandaharo provincijoje yra dislokuoti Lietuvos specialiųjų operacijų karai ir Oro pajėgų mokymo grupė, kurios užduotis - rengti Afganistano kariuomenės sraigtasparnių pilotus ir aptarnaujantį personalą.

Jungtinio Štabo viešųjų ryšių karininkas kapitonas Marius Varna

                                  

Į Afganistaną išlydėta paskutinė Goro provincijos atkūrimo grupė

image

Filmuota medžiaga

Fotogalerija

Balandžio 19 dieną Kaune, Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelyje, į tarptautinę operaciją Afganistane išlydėta paskutinė Goro provincijos atkūrimo grupės Lietuvos karių pamaina (PAG-17), užbaigsianti Lietuvos vadovaujamą misiją Gore.

Išlydėtuvių ceremonija prasidėjo Šv. mišiomis Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje, po kurių PAG-17 padaliniai, grojant Karinių oro pajėgų orkestrui, atžygiavo Laisvės alėja iki Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelio, kur vyko iškilminga rikiuotė.

„Jūs išvykstate užbaigti vieną svarbiausių, sėkmingiausių ir atsakingiausių mūsų misijų. Kiekvienas darbas įvertinamas, kai jis yra baigiamas. Noriu palinkėti, kad jūs šią misiją atliktumėte garbingai, atsakingai - lygiai taip, kaip ją atliko iki šiol dalyvavusių šešiolikos pamainų kariai," - ceremonijoje sakė krašto apsaugos ministras Juozas Olekas.

Skaityti daugiau:

http://kariuomene.kam.lt/lt/kariuomenes_struktura/sausumos_pajegos/padaliniai/mpbgv/padaliniai_161/generolo_romualdo_giedraicio_artilerijos_batalionas/aktualijos_3387/2013_m._aktualijos/i_afganistana_islydeta_paskutine_goro_provincijos_atkurimo_grupe.html?pbck=20

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2017-11-21
Sprendimas: Fresh Media