Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Leidiniai

 

Parodos katalogas "Atgimusi po sunaikinimo"

 

2018 m. vasario 16 d. Vytauto Didžiojo karo muziejuje buvo atidaryta paroda „Atgimusi po sunaikinimo", skirta Lietuvos karinėms vėliavoms. Parodoje buvo pristatytos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės Žalgirio mūšyje (1410 m.) naudotos vėliavos pavyzdžiai, išlikusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės (XVII-XVIII a.) vėliavos, kurių originalai saugomi Švedijos ir Lenkijos kariuomenės muziejuose, Pirmosios Lietuvos Respublikos kariuomenės (1918-1940 m.), Lietuvos partizanų (1944-1953 m.) ir dabartinės Lietuvos kariuomenės (nuo 1990 m. iki šių dienų) vėliavos ir su jomis susiję atributai. Šiame leidinyje pateikiami visi parodoje demonstruoti eksponatai.

  

Parsisiųsti

 

 

  

 

Parodos katalogas "Šventasis karys. Šv. Jurgis dailės kūriniuose"

 

2014 m. rugsėjį Vytauto Didžiojo karo muziejus (VDKM) parengė nedidelę virtualią parodą Šv. Jurgis VDKM tapybos, grafikos ir skulptūros darbuose. Šioje parodoje buvo galima išvysti nedaug, tačiau įdomių ir vertingų muziejuje saugomų katalikų ir stačiatikių šventąjį vaizduojančių meno kūrinių. Tais pačiais metais, plėtojant šv. Jurgio vaizdavimo Lietuvos dailėje temą, kreiptasi į kitus mūsų šalies muziejus ir Kauno Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčią.

 

 

Rengėjai: Vidmantas Airini ir Eglė Aleknaitė.

 

 

Recenzentai: dr. Paulius Bugys, Generolo Jono Žemaičio

 

Lietuvos karo akademijos Karo mokslų instituto

 

Karo istorijos centro vyresnysis mokslo darbuotojas

 

doc. dr. Aušra Vasiliauskienė, Vytauto Didžiojo universiteto

 

Menų fakulteto lektorė, Mykolo Žilinsko galerijos Grafikos sektoriaus

 

prie vaizduojamosios dailės skyriaus (sektoriaus) vadovė

 

Parsisiųsti 

 


 

  

Vytauto Didžiojo karo muziejus. Kovų už tautos laisvę ir nepriklausomybę šventovė

 

Vytauto Didžiojo karo muziejus per 95-erius savo veiklos metus išliko tautinės savimonės ugdytoju. Okupacijų metais, nepaisant pakeistų jo ekspozicijų, sunaikinto sodelio, senojo Muziejaus vaizdinys visuomenės akyse buvo tautiškumo ir patriotiškumo simbolis. Jo tikslas ir šiandien yra išlikti Lietuvos Nepriklausomybės kovų, kovų už savą kultūrą, kalbą ir žemę, liudytoju ir paminklu, skatinančiu ateities kartas semtis drąsos iš protėvių žygdarbių. Būtent apie tai ir šis leidinys.

 

Parsisiųsti

 

 

  

Lietuvos Nepriklausomybės kovų atspindžiai (1918-1920) tapyboje

 

Nepriklausomybės kovos Lietuvos istorijoje buvo svarbus momentas, lėmęs tolesnį valstybės vystymąsi. Atkurta Lietuvos kariuomenė sugebėjo atremti priešus ir išsaugoti Lietuvos valstybingumą bei suverenitetą. Šia proga Vytauto Didžiojo karo muziejus pristato leidinį „Lietuvos Nepriklausomybės kovų (1918-1920) atspindžiai tapyboje". Galėsite išvysti to laikotarpio karių uniformas, ginkluotę ir mūšio scenas!

 

Parsisiųsti 

 

 

  

Vytauto Didžiojo karo muziejaus parodos „Tas laisvės nevertas, kas negina jos!”, skirtos Krašto apsaugos savanorių pajėgų 25-mečiui, leidinys

 

Lietuvių tautai niekada nebuvo svetima savanorystės idėja. Jos vedami skirtingu laiku Tėvynės ginti stojo įvairaus amžiaus, išsilavinimo ir socialinės padėties žmonės. Priešindamiesi ginklu, žodžiu, spauda ir tikėjimu, jie stengėsi išsivaduoti, iškovoti bei įtvirtinti valstybingumą ir nepriklausomybę. Vytauto Didžiojo karo muziejaus leidinyje galėsite ne tik susipažinti su Krašto apsaugos savanorių pajėgų istorija, bet ir pamatyti akimirkas iš kasdieninės savanorių tarnybos.

 

Parsisiųsti 


  

 Andriejus Stoliarovas „Lietuvos Respublikos karinė justicija 1919-1940 m."

 

2015 m. išleista dr. Andriejaus Stoliarovo, Vytauto Didžiojo karo muziejaus Karybos istorijos skyriaus vedėjo monografija „Lietuvos Respublikos karinė justicija" - pirmoji lietuviška studija, skirta kariuomenės teisingumo institucijų (Armijos / Kariuomenės teismo, pulko teismo, karo / karo lauko teismo, karininkų garbės teismo) ir karinių teisinių institucijų (karo komendantūros, karo milicijos / karo policijos, kariuomenės areštinių, karo belaisvių ir koncentracijos stovyklų, drausmės dalių ir Karo kalėjimo) istorinei raidai nušviesti. Atskleidžiamos kariuomenės teisminių institucijų atsiradimą lėmusios istorinės aplinkybės, struktūriniai dėsningumai ir formavimo ypatumai, analizuojamos kompetencijos erdvės ir karinių teismų veiklos specifika, išskiriamos karinės teisinės institucijos, kurios įgyvendino teisėtumą ir padėjo karinei teisminei valdžiai įvykdyti teisingumą, įvertinamas kariuomenės teisingumo institucijų reorganizavimas ir likvidavimas.

Daugiau

  

LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS LAIKOTARPIO GRAFIKOS DARBAI VDKM RINKINIUOSE

 

VDKM meno ir spaudos fonduose saugomi LDK laikotarpio grafikos darbai yra daugiausia karine tematika. Tai LDK didžiųjų etmonų Stanislovo Kęsgailos, Mikalojaus Radvilos Rudojo, Leono Sapiegos, Kristupo Radvilos, Jonušo Radvilos, Mikalojaus Kazimiero Radvilos Žuvelės, Mykolo Kazimiero Oginskio grafika, mūšių prie Sandomiro, Pilypavo, Kuoknesės, Bresto apsiausties, Biržų tvirtovės užėmimo, miestų planų vaizdai.

Parsisiųsti 8,3 MB

  

Brošiūra „1831 metų sukilimo didvyrė grafaitė Emilija Pliaterytė"

 

1831-aisiais visa Lietuva kilo į nuožmią kovą su Tėvynės pavergėjais. Prie tos kartos didvyrių priskiriame ir bebaimę sukilimo kovų dalyvę grafaitę Emiliją Pliaterytę - narsiąją Lietuvos Žaną d'Ark. Apie ją ir jos aplinką ir šis leidinys.

 

Parsisiųsti 0,7MB

  

 Brošiūra „LITUANICOS SKRYDŽIO RELIKVIJOS VDKM RINKINIUOSE"

 

Kaune, Vytauto Didžiojo karo muziejuje, yra memorialinė „Lituanicos" ekspozicija, kurią tikriausiai aplankė kiekvienas Lietuvos gyventojas, kurią skuba apžiūrėti iš svetimos šalies atvykęs tautietis. Čia saugomos kiekvienam lietuviui brangios mūsų tautos sūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno žygdarbio relikvijos. 2013 m. duomenimis, „Lituanicos" rinkiniuose saugoma apie 7 tūkstančius eksponatų. Brošiūroje lietuvių ir anglų kalbomis pristatomi įdomiausi iš jų.

Parsisiųsti 30 MB

 

ALMANACHAI

 

Vytauto Didžiojo karo muziejus 2017 metais 

 

Vytauto Didžiojo karo muziejus 2016 metais 

 

Vytauto Didžiojo karo muziejus 2015 metais

 

Vytauto Didžiojo karo muziejus 2014 metais 

 

Vytauto Didžiojo karo muziejus 2013 metais

 

Vytauto Didžiojo karo muziejus 2012 metais

 

Vytauto Didžiojo karo muziejus 2011 meltas

 

Vytauto Didžiojo karo muziejus 2010 metais

 

Vytauto Didžiojo karo muziejus 2009 metais

 

Vytauto Didžiojo karo muziejus 2008 metais

 

Vytauto Didžiojo karo muziejus 2007 metais

 

Vytauto Didžiojo karo muziejus 2006 metais

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2018-12-14
Sprendimas: Fresh Media