Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ garbės ženklas „Geležinis Vilkas“

 

Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas" garbės ženklas „Geležinis Vilkas" (toliau - Garbės ženklas) yra brigados lygmens ženklas, kuriuo apdovanojami Mechanizuotojoje pėstininkų brigadoje „Geležinis Vilkas" (toliau - MPB „Geležinis Vilkas") tarnaujantys (dirbantys) ar perkelti iš MPB „Geležinis Vilkas" į kitą tarnybos vietą pateikus jų kandidatūras apdovanoti Garbės ženklu profesinės karo tarnybos kariai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai, pasižymėję ypatinga drąsa, pasiaukojimu, uolia ir sąžininga tarnyba MPB „Geležinis Vilkas", aktyviojo rezervo kariai.

 

Garbės ženklu gali būti apdovanojami:

 

profesinės karo tarnybos kariai:

už ilgalaikę pavyzdingą, uolią ir sąžiningą tarnybą, iniciatyvą vykdant pavestas pareigas ir užduotis, ištarnavę krašto apsaugos sistemoje ne mažiau, kaip 10 metų ir ne mažiau, kaip 2 metus MPB „Geležinis Vilkas" ir neturintys galiojančių drausminių nuo­baudų;

už drąsą ir pasiaukojimą ekstremaliomis sąlygomis asmeniškai ar su padaliniu sėkmingai vykdant pavestą užduotį, kovines ar mokomąsias užduotis, taip pat už pasižymėjimą kitomis ypatingomis aplinkybėmis, kai grėsė pavojus žmonių gyvybei ar kovinei technikai ir gin­kluotei;

už drąsą ir pasiaukojimą vykdant sargybos ar dienos tarnybos pareigas ir savo ryžtingais veiksmais arba sumaniai vadovaujant sulaikant pavojingą pažeidėją, vykdant tarnybines pareigas pavojingomis gyvybei ir kitomis ekstremaliomis sąlygomis;

už pasižymėjimą užkertant kelią nusikaltimams ir kitiems nusižengimams bei padedant juos atskleisti;

 

valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, aktyviojo rezervo  kariai:

už ypatingus nuopelnus ir asmeninį indėlį plėtojant ir stiprinant MPB „Geležinis Vilkas", išdirbusieji MPB „Geležinis Vilkas" ne mažiau, kaip dvejus metus;

už drąsą ir pasiaukojimą vykdant pavestas užduotis ekstremaliomis sąlygomis.

 

MPB „Geležinis Vilkas" garbės ženklo „Geležinis Vilkas" patariamajai komisijai (toliau - Patariamoji komisija) svarstyti pasižymėjusių asmenų kandidatūras apdovanoti teikia Brigados dalinių ir padalinių vadai, skyrių ir tarnybų vadovai.

Atsižvelgdamas į Patariamosios komisijos sprendimą, Garbės ženklu apdovanoja MPB „Geležinis Vilkas" vadas arba jo įgaliotas asmuo.

 

Garbės ženklą ir jo liudijimą MPB „Geležinis Vilkas" vadas ar jo įgaliotas asmuo įteikia iškilmingoje rikiuotėje minint „Geležinio Vilko" vardo MPB „Geležinis Vilkas" suteikimo dieną, išskirtinais atvejais - vado nustatytu laiku.

 

Patariamoji komisija sudaroma iš profesinės karo tarnybos karių, apdovanotų Garbės ženklu. Ją sudaro ir pirmininką, sekretorių ir jos narius skiria MPB „Geležinis Vilkas" vadas savo įsakymu. Komisija svarsto apdovanojimo Garbės ženklu arba jo atėmimo klausimus.

 

Asmuo, apdovanotas šiuo Garbės ženklu, turi teisę nešioti jį tarnaudamas (dirb­damas) KAS, išleistas į atsargą, dimisiją ar pensiją.

 

Garbės ženklo aprašymas:

Garbės ženkle pavaizduotas sparnuotas geležinis vilkas. Sparnai išskleisti, šar­vuota vilko galva pasukta į kairę pusę, prie krūtinės jis laiko kalaviją, žemiau kurio yra skydas su Gedimino stulpais. Garbės ženklo apačioje užrašas - "Geležinis Vilkas";

Garbės ženklo matmenys: plotis - 53 mm., aukštis - 37 mm, storis - 3,5 mm;

Garbės ženklas pagamintas iš vario lydinio, dengto sidabru;

Garbės ženklo antrojoje pusėje yra sraigtelis jam pritvirtinti prie kasdieninės uni­formos ir numeris.

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2014-05-08
Sprendimas: Fresh Media